False

Grundvandsbeskyttelse

Vi rådgiver om de forskellige beskyttelsestiltag, som er under implementering mange steder i forbindelse med beskyttelse af vandindvinding. Det gælder beskyttelse i indsatsområder (IO og NFI) med dyrkningsaftaler og i de udpegede BNBO, hvor alt erhvervsmæssig brug af pesticider skal ophøre. 

Vi har stor erfaring med at belyse relevante virkemidler til at opnå den ønskede beskyttelse, gennemføre forhandlinger af aftaler mellem vandforsyningerne og de berørte lodsejere, samt med at opgøre de erstatninger, som udløses af aftalerne.

Et vigtigt værktøj til fremskaffelse af relevante informationer er CT Lodsejer, som er et specialværktøj udviklet af ConTerra. EnviDan er superbruger af CT Lodsejer og vi skaffer derfor nemt overblik over dyrkningsdata, kvælstofudvaskning, historisk brug af pesticider, erstatningsopgørelser mm. 

Tina Halkjær Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tina Halkjær Andersen

+45 60 11 12 49