False

BNBO - VANDVÆRKER

I EnviDan har vi et stort kendskab til arbejdet med BNBO-områder både fra kommunens vinkel men også fra vandværkernes side. Alt efter hvilken dialog I som vandværk har med kommunen og hvilket materiale I modtager, kan der være behov for at varetage forskellige aktiviteter.

Disse emner/aktiviteter er uanset situationen gode at tage en dialog om:

  • Hvordan forholder kommunen sig til indgåelse af aftaler. Er det et samarbejde eller er det lagt over til jer?
  • Kan aftalen tilpasses i samarbejde med kommunen, hvis I som vandværk har planer om at nedlægge en boring?
  • Beregning af erstatning og forhandling af erstatningsniveau

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi har i samarbejde med SEGES lavet et katalog over virkemidler, som beskriver, hvilke muligheder der er for pesticidfri dyrkning. Derudover har vi omfattende erfaring med lodsejerforhandlinger både som forsyningens forlængede arm, men også som kommunens ved at formidle aftaler mellem forsyning og lodsejer.

Tina Halkjær Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tina Halkjær Andersen

+45 60 11 12 49