False

Grundvand

Vi har stor ekspertise indenfor grundvand og er hver dag med til at sikre en fremtidens vigtigste ressourcer. Vi hjælper kommuner og alle størrelser vandforsyninger i hele Skandinavien med at kortlægge grundvandsforekomsterne og deres sårbarhed, og sikrer os at indvinding af grundvand sker optimalt og bæredygtigt på lang sigt.

Danmark er verdenskendt for sit fantastiske grundvand og hele vores forsyning af drikkevand hviler på forekomster af rent grundvand. EnviDan har et stærkt team af erfarne specialister indenfor grundvand, som yder rådgivning i forbindelse med kortlægning, bæredygtig anvendelse, indvinding og beskyttelse af grundvand.

Vi arbejder med grundvandskortlægning ved hjælp af geologiske modeller, geofysik, hydrauliske modeller og geokemi. Vi har stærk ekspertise inden for datahåndtering og anvender de nyeste teknologier til at analysere og præsentere de indsamlede data. På basis af dataanalyser og

 

specialistviden indenfor geokemi udarbejder vi vandkvalitetsprognoser bl.a. for sprøjtemidler, PFAS og nitrat.

Vi tilbyder også rådgivning i forbindelse med grundvandsbeskyttelse, herunder indsatsplanlægning, BNBO, dyrkningsaftaler, virkemidler og andre lodsejerforhold.

Læs mere her:

VANDKVALITET

BNBO - VANDVÆRKER

RISIKOVURDERING AF KILDEPLADSER

PLANLÆGNING OG MYNDIGHED

KORTLÆGNING AF GRUNDVAND

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22

Hvem er vi?

Download oversigt over vores kompetencer

Portalprodukter

Et udpluk af vores portalprodukter. Find alle HER

Projekter