False

Entrepriser

EnviDan leverer samlede driftsklare spildevandsanlæg og tilbyder løsninger, der omfatter alle faser af byggeriet. Vi kan stå for planlægning, projektering, udførelse, idriftsættelse, indkøring og dokumentation.

Ved udførelse af entrepriser i forbindelse med opførelse af renseanlæg eller andre spildevandsinstallationer er et indgående kendskab til alle dele af spildevandshåndteringen en nødvendighed. Vi har en tværfaglig tilgang til vores entrepriser og bringer alle vores kompetencer i spil, for at sikre det bedste projekt fra design til idriftsat anlæg.

Med tværfaglig sparring og dygtige specialister med kompetencer inden for såvel planlægning, anlægsteknik, hydrauliske beregninger, procestekniske løsninger etc., sammensætter vi det optimale team til den konkrete opgave.

Vi har erfaring med at levere såvel komplette nøglefærdige anlæg som delleverancer i form af eksempelvis en komplet slamafvandingslinje eller en ny procestank.

Vores totalleverancer inkluderer:

  • Renseanlæg
  • Vandværker
  • Slambehandling
  • Mandsskabsbygninger
  • Afløbstekniske løsninger
Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06

Projekter

EnviProjekt

Projekt- og økonomistyringsværktøj, som giver dig overblik og sikkerhed.

Med vores portalværktøj, har du altid det fulde overblik over dit projekt og mulighed for at dykke ned i den relevante del af projektet, når du vil, og hvor du vil.


Nyheder