False

Varmepumpe på spildevand og rent vand

Skal I også af med gassen? Etablering af varmepumper ved renseanlæg og rentvandsforsyningen er god forretning og samtidig bidrager sektorkoblingen til den grønne omstilling.

Én af de helt væsentlige fordele ved etablering af varmepumper er CO2-besparelsen sammenlignet med nuværende brændsler ved fjernvarmesektoren. Faktisk kan en varmepumpe levere varme til stort set samme varmeproduktionspris som fra flis- og halmanlæg og det er væsentligt billigere end varme produceret fra naturgas.

Varmepumper kan samtidig være det rigtige valg ift. at nå forsyningens energi- og klimamål. Varmepumper er en klimavenlig energikilde, der imødekommer:

  • Verdensmål 7: Bæredygtig energi
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13: Klimaindsats

Udbygning med varmepumper er helt i tråd med Folketingets ambition om at reducere CO2-udledningen med 70 % på landsplan.

Det varme vand er lige der ved siden af

Så hvorfor ikke udnytte det? Det giver rigtig god mening at bruge varmen fra spildevand og rent vand som energiressource.

Som bekendt vedtog Folketinget en klimalov den 6. december 2019, der udpeger principper for grøn omstilling i Danmark. Den 22. juni 2020 blev den første del af en klimaplan til at nedbringe CO2-udledninger vedtaget. Her 

fremhæves det som nævnt, at fjernvarmesektoren skal have udfaset kul, olie og naturgas senest i 2030.

Og her kommet renset spildevand og rent vand ind i billedet.

I den grønne omstilling af forsyningsbranchen foreslår vi brug af varmepumper på tværs af forsyninger til fjernvarmeproduktion. Det gør vi, fordi varmepumper er miljøvenlige, idet de udnytter den energi, der allerede findes i vandet. Varmepumperne kan derfor skabe synergi mellem renseanlæg, vandværk og fjernvarme.

Vi kan regne på det

Med udgangspunkt i forsyningens data tilbyder vi i fase 1, en overordnet teknisk og økonomisk analyse, der simpelt anskueliggør, hvad det koster at implementere den klimavenlige energikilde. Vi regner på:

  • Potentiale for udbygning af varmepumper og rentabilitet
  • Den mulige varmeproduktion fra renseanlægget og vandværket
  • Varmebehov og indpasning hos fjernvarmeforsyningen

Overslagsberegningerne viser, at etablering af varmepumper i forbindelse med vandværker og renset spildevand fra renseanlæg generelt er rentabelt. Som tillæg til en fornuftig økonomi skal medtages effekten ved at køle drikkevandet ned til forbruger og spildevandet køles til recipient.

Michael Vaisgaard Thorslund

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Michael Vaisgaard Thorslund

+45 93 83 47 03