False

Planlægning og myndighed

Kvalificeret planlægning af fremtidens energianlæg

For at imødekomme fremtidens krav til effektive energianlæg i forbindelse med eksempelvis varmeproduktion, benchmarking på drift, energioptimering mm. arbejder vi fokuseret og målrettet med de fremtidige strukturplaner for ressourceanlæg. 

Vi bruger vores store viden om procesoptimering, BAT-teknologier, energianlæg, renseanlæg, afløbssystemer og recipienter til at komme hele vejen rundt om planlægningen. Vi ser på hver enkelt opgave med friske øjne og er ikke bange for at tænke ud af boksen, når det gælder om at finde nye veje, som kan bidrage til at forbedre strukturen til gavn for såvel økonomien som miljøet.

Ydermere bidrager vi med effektiv og langsigtet planlægning, som harmonerer med intensionerne i energi- og vandplanerne.

Vores erfarne team inkluderer proces-, bygnings-, maskin og el-ingeniører, biologer, geologer og landskabsarkitekter, og vi tager alle kompetencer i brug for at levere en løsning, som afdækker alle aspekter af det konkrete projekt. EnviDan investerer hvert år 20 % af overskuddet i innovation og udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter, som vi gennemfører sammen med vores kunder, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner etc., og som sikrer, at vi altid er med helt fremme, når det gælder om at planlægge morgendagens renseanlæg.

Vi har også en brobygger-rolle, hvor vi styrker og styrer samspillet mellem myndigheder, forsyning, entreprenør, projektrådgiver m.fl. i alle projektets faser. Vi faciliterer kommunikationen mellem de involverede parter og kan stå for såvel den mundtlige som den skriftlige kommunikation.

Michael Vaisgaard Thorslund

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Michael Vaisgaard Thorslund

+45 93 83 47 03

Projekter

Nyheder