Processer og teknologier

Her i EnviDan har vi et stærkt felt af procesingeniører, som arbejder med udvikling og optimering af biogasprocesser. Vi kan derfor tilbyde procesoptimering af højeste kvalitet, hvor der tages højde for alle faktorer.

Vi finder besparelser og/eller forbedringer ved:

  1. Analyse og vurdering af procestemperatur og opholdstider
  2. Analyser for hæmmende stoffer
  3. Vurdering af biomassesammensætningen
  4. Optimering af biomassesammensætningen

Sammen kan vi gennemgå biomasseinputtet til biogasreaktorerne og den afgassede biomasse, med henblik på at optimere gasproduktionen i forhold til de materialer, der kan fremskaffes, anlæggets godkendelser, og mulighederne for at afdisponere biomasserne efter biogasanlægget.

Gennemgangen kan være baseret på anlæggets nuværende dataopsamling, eller vi kan i fælleskab udarbejde værktøjer til at skabe overblikket over anlæggets massestrømme.

Frans  Teisen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Frans Teisen

+45 21 63 20 30

Projekter

Nyheder