False

Processer og teknologier

I EnviDan har vi et stærkt felt af procesingeniører, som arbejder med udvikling og optimering af biogasprocesser. Vi kan derfor tilbyde procesoptimering af højeste kvalitet, hvor der tages højde for alle faktorer, og hvor den nyeste viden på området bringes i spil.

Vi finder besparelser og forbedringer ved:

  1. Analyse og vurdering af procestemperatur og opholdstider
  2. Analyser af hæmmende stoffer
  3. Vurdering og optimering af biomassesammensætningen

Sammen kan vi gennemgå biomasseinputtet til biogasreaktorerne og den afgassede biomasse. Det sker med henblik på at optimere gasproduktionen i forhold til de materialer, der kan fremskaffes, anlæggets godkendelser, og mulighederne for at afdisponere biomassen efter behandlingen i biogasanlægget.

Gennemgangen kan være baseret på anlæggets nuværende dataopsamling, eller vi kan i fællesskab udarbejde værktøjer til at skabe overblikket over anlæggets massestrømme.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07

Projekter

Nyheder