Planlægning og myndighed

I EnviDan har vi stor erfaring som bygherrerådgiver og med projektering af biogasanlæg. Vi er med fra idéfasen, over myndighedsbehandling, projektering og udbud samt projektstyring og tilsyn under opførelse.

Som uvildigt rådgivende ingeniørfirma har vi ingen politisk dagsorden. Derfor kan vi også udarbejde objektive analyser og rapporter og rådgive ved tvivlsspørgsmål.

Ved projektering af nye anlæg udarbejder vi alle relevante dokumenter fra bunden, men vi kan også bistå ved fornyelse og opdatering af eksisterende kortlægninger, redegørelser, godkendelser, etc.

 

 

Myndighederne i Danmark kræver flere forskellige redegørelser og detailplaner, for at et byggeprojekt kan blive til virkelighed.

Vi holder styr på alle dokumenterne og kan hjælpe med udarbejdelse af:

  • VVM-redegørelser
  • Miljøgodkendelser
  • Lokalplaner
  • Landzonetillladelser
  • Byggetillladelser
  • Risikovurderinger og kortlægninger
  • Brandstrategi
Frans  Teisen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Frans Teisen

+45 21 63 20 30

Projekter

Nyheder