False

Planlægning og myndighed

I EnviDan har vi stor erfaring som bygherrerådgiver og med projektering af biogasanlæg. Vi er med fra idéfasen, over myndighedsbehandling, projektering og udbud samt projektstyring og tilsyn under opførelse.

Som uvildigt rådgivende ingeniørfirma har vi ingen politisk dagsorden. Derfor kan vi også udarbejde objektive analyser og rapporter og rådgive ved tvivlsspørgsmål.

Ved projektering af nye anlæg udarbejder vi alle relevante dokumenter fra bunden, men vi kan også bistå ved fornyelse og opdatering af eksisterende kortlægninger, redegørelser, godkendelser etc.

De danske myndigheder kræver flere forskellige redegørelser og detailplaner for at et byggeprojekt kan blive til virkelighed.

 

Vi holder styr på alle dokumenterne og kan hjælpe med udarbejdelse af:

  • VVM-redegørelse
  • Miljøgodkendelse
  • Lokalplan
  • Landzonetillladelse
  • Byggetillladelse
  • Risikovurdering og kortlægning
  • Godkendelse som risikovirksomhed og udarbejdelse af sikkerhedsdokument
  • Brandstrategi, beredskabsplan, ATEX-zoneplan og ATEX-APV
  • Veterinære egenkontrolprogrammer
Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07

Projekter

Nyheder