False

Projektering og udførelse

Vi stiller skarpt på designet, når vi projekterer transportanlæg, bassiner og pumpestationer. Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger med fokus på bygbare anlæg, energirigtige løsninger, en god driftsøkonomi og ikke mindst anvendelse af den nyeste og mest effektive teknologi på området.

Vi er særligt gode på pumpeteknik, hvor vores specialister er blandt landets bedste, som sikrer en optimal pumpeteknisk udformning. Vores analyser udarbejdes i tæt dialog med bygherre og leverandører, og vi involverer hele vores fagpalette i at finde den rigtige løsning, idet vores projektteams inkluderer vores maskin-, anlægs-, el og SRO ingeniører. Endvidere projekterer vi i 3D, hvilket giver de bedste betingelser for at vælge rigtigt første gang, idet 3D tegningerne giver alle parter et godt visuelt overblik over projektet.

Med den ændrede klimasammensætning øges behovet for tidssvarende bassiner og bygværker til håndtering af de øgede vandmængder. Vi har mange års erfaring med projektering af såvel spare- som regnvandsbassiner, samt overløbs- og udløbsbygværker etc. Læs også mere om vores klimatilpasningsløsninger

Vi prioriterer omgivelserne højt, når vi projekterer nye bassiner, og tager udgangspunkt i forsyningens strategi for blå-grønne tiltag ved placering og

udformning af nye bassinløsninger. Vi har et stærkt netværk af landskabsarkitekter og andre interessenter, og sammen med dem skaber vi rekreative rum i byen, hvor regnvandsbassinet indgår som en naturlig del af det grønne område.

Ledningsanlæg
Projektering og tilsyn med sanering og etablering af ledningsanlæg er en naturlig forlængelse af vores planlægningsydelser og en stor og væsentlig del af vores forretning inden for afløb- og kloaksanering. Vi anvender alle kendte metoder til etablering og sanering af afløbssystemet og har blandt andet eksperter inden for kloakprojekter udført ved hjælp af NoDig-metoder og tunnelering.

Kommunikation med lodsejere og borgere
Vi har stor erfaring med separering af fælleskloak og er vant til at navigere i og håndtere afløbsprojekter i tæt befolkede områder. Derfor ser vi også kommunikationen med de forskellige interessenter som afgørende for projektets succes. Vi arbejder målrettet med interessentanalyser og bruger analysens resultater til at skabe en konstruktiv dialog mellem borgere, myndigheder, forsyningen og projektets øvrige parter, så alle føler, de er blevet hørt, og forstår behovet for kloaksanering i området.

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Ole Munk Nielsen

+45 27 15 37 77

Projekter

Portalprodukter

Et udpluk af vores portalprodukter. Find alle HER

Nyheder