False

Spildevandsplanlægning

Vores planlægning kommer hele vejen rundt. Hos EnviDan har vi stærke faglige kompetencer inden for alle planlægningsdiscipliner, og vi kan derfor levere helstøbte løsninger, som også er byg- og realiserbare.

Med fokus på alle interessenter udarbejder vi spildevands- struktur- og klimatilpasningsplaner. Vi har lavet spildevandsplaner for over halvdelen af landets kommuner, samt et utal af tillæg og opdateringer. Planerne udarbejdes i en involverende proces, hvor vi sikrer ejerskab og forankring via workshops og samarbejder på tværs af forsyninger og kommuner.

Vi udarbejder blandt andet spildevandsplaner i GIDAS, som er en dynamisk digital spildevandsplan, som nemt og enkelt tilgås via vores EnviPortal vha. brugernavn og password. GIDAS håndterer alle data fra fx MapInfo, FAS, DANDAS, BBR mv., og har såvel en GIS-del som en databasedel, så der er fuld integration mellem grafik og data. Det betyder, at planen er dynamisk, da rettelser i grafikken automatisk slår igennem i skemadelen. GIDAS håndterer den lovpligtige PULS indrapportering til Miljøportalen samt upload til DIADEM.

Myndighedsbehandling

Vi har et indgående kendskab til de rammebetingelser og den lovgivning, som regulerer den danske spildevandssektor. Sammen med en dyb spildevandsfaglig forståelse danner det grundlag for vores arbejde med udledningstilladelser, tilslutningstilladelser og byggemodninger.

Vi har stor erfaring med at udarbejde strategiske miljøvurderinger med en faglig vurdering af konsekvenserne for miljøet. Samtidig er vi specialister inden for optimering af renseprocesser på renseanlæg og modelberegning af afløbssystemer.  Dette gør os til en kvalificeret samarbejdspartner, hvor vi kan udnytte vores praktiske erfaringer med de nyeste rensemetoder. Vi opstiller krav og vilkår, der opfylder den bedste tilgængelige teknologi, og som samtidig er økonomisk optimal. 

Kasper Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kasper Rasmussen

+45 27 15 01 03

Projekter

Nyheder

Portalprodukter

Et udpluk af vores portalprodukter. Find alle HER