False

Hydraulisk modellering

Vi har et af Danmarks største teams inden for hydraulisk modellering og et stærkt fagligt miljø, som giver vores medarbejdere de optimale betingelser for at være på forkant og give vores kunder de bedste hydrauliske modeller til den konkrete opgave. Vores hydraulikere er specialister inden for deres felt og arbejder hjemmevant i såvel MIKE URBAN, MIKE FLOOD, MIKE SHE og MIKE HYDRO River som SCALGO og VASP.

Vi leverer rådgivning på højeste specialistniveau og er et af de førende firmaer inden for beregnings- og analyseopgaver på afløbsområdet i Danmark.

Med udgangspunkt i hydrauliske modeller har vi stor erfaring i opbygning og kalibrering på baggrund af flowmålinger og kan med eget udstyr tilbyde flowmålinger med den nyeste teknologi samt tolkning af modelresultater.

 

Ved hjælp af langtidssimulering (MOUSE LTS) gennemfører vi dynamiske beregninger på lange regnserier, så vi kan beregne gentagelsesperioder for opstuvningsniveauer i ledningssystemet samt den årlige aflastning fra overløbsbygværker i komplicerede systemer.

Efterfølgende anvendes modellerne til vurdering af indgreb samt dokumentation af effekten. Ligesom vi tilbyder opsætning og vurdering af styringsstrategier til sikring af optimal udnyttelse af eksisterende og fremtidige anlæg.

Projekter

Nyheder

Portalprodukter

Et udpluk af vores portalprodukter. Find alle HER