False

Saneringsmodenhed

For at kunne forudsige kloakledningernes saneringsmodenhed benyttes seks forskellige Machine Learning teknikker. Det giver et godt beslutningsgrundlag, da usikkerhederne er sandsynliggjort samt, at der i modsætning til tidligere rent faktisk findes information om den fysiske tilstand.

I dag bliver mange ledninger skiftet for tidligt i forhold til ledningens egentlige levetid, hvilket til dels skyldes at ledningernes fysiske tilstand er ukendt. Med en forudsigelse af saneringsmodenheden er det muligt at lave en bedre asset management og derved komme tættere på en lednings faktiske levetid inden den udskiftes, som er forbundet med store økonomiske fordele.

Estimater viser, at der på landsplan potentielt er en årlig besparelse på ~450 mil. DKK ved en levetidsforlængelse på 5,6 år, hvilket svarer til en levetidsforlængelse på 10%. Årsagerne til at den fysiske tilstand af ledningerne i store træk er ukendt, skyldes en lav frekvens af TV-inspektioner, da disse er udført manuelt og er dyre. I gennemsnit TV-inspiceres omkring 2-5% af ledningerne hvert år, hvilket kan planlægges mere intelligent med forudsigelsen af saneringsmodenheden og sikre, at de rigtige ledninger bliver inspiceret rettidigt. Med andre ord kan forsyningerne i langt højere grad end tidligere sikre sig, at de rette ledninger og områder bliver inspiceret, som igen giver en bedre viden som beslutningsgrundlag.

David Getreuer Jensen

Kontakt mig
for mere info