False

PUFDO - PUmpe Flow til Driftsstatus og -Overblik

Målet med udviklingsprojektet PUFDO er at estimere flow i afløbssystemet på baggrund af almindelige SRO-data, samt at kunne detektere unormal drift eller langsomme ændringer over tid. Machine Learning anvendes til at træne beregningsalgoritmen. Ved kontinuert at overvåge og gentræne algoritmerne kan anomalier detekteres.

Flowmålinger er essentielle for en række analyser i både planlægnings- og driftsfasen af afløbssystemer. Pumpestationer, der ikke fungerer optimalt, kan udgøre en risiko for resten af systemet. Det er derfor essentielt at få mere viden om pumpestationerne og hvordan de påvirker resten af systemet. Med PUFDO bliver pumpestationerne løbende overvåget, og  det vil være muligt at drifte efter behov.

SRO-data med minutværdier for niveauet i pumpesumpen under tørvejr benyttes sammen med kendskab til pumpesumpens geometri til at beregne flowet fra pumpestationen.

Den beregnede tidsserie af flow benyttes til at træne en machine learnings algoritme for sammenhængen mellem de enkle pumpers ampereforbrug og ydelse. Her vil det være muligt at sammenligne strømforbrug og ydelser i forhold til tidligere kalibrering. 

PUFDO-projektet arbejder henimod realtidsberegning af flow i alle relevante pumpestationer i oplandet til Holbæk Renseanlæg. Beregningsalgoritmen vil blive gentrænet, fx en gang hver måned, for løbene at tilpasse sig eventuelle ændre omstændigheder.

Holbæk Renseanlæg er en yderst relevant case med udgangspunkt i pumpestrukturen og fem måneders omfattende flowmålerdata. AAU er i gang med at udvikle og træne machine learning algoritmen, og de beregnede flows, samt indikatorer for pumpens driftstilstand bliver en del af EnviDans digitale univers.

Projektet er støttet af VUDP, og EnviDans udfører projektet sammen med  FORS og Aalborg Universitet.

Figur 1: Beregnet flow på baggrund af niveaumålinger i pumpesumpen.

Figur 2: Beregnet flow på baggrund af ampereforbrug pr time fra hver pumpe.

 

David Getreuer Jensen

Kontakt mig
for mere info