False

gidas

Dit fagdataprogram til spildevandsplanlægning

GIDAS er EnviDans værktøj til udvikling og håndtering af spildevandsplaner, som kan tilgås af flere brugere uanset, så længe der er internetadgang.
 
GIDAS benyttes til spildevandsplanlægning i næsten halvdelen af de danske kommuner og bliver løbende udviklet og forbedret i dialog med vores mange brugere. GIDAS understøtter derfor mange af de administrative opgaver, som løbende skal håndteres af kommuner og forsyningsselskaber.
 
GIDAS håndterer såvel det åbne land som de kloakerede områder og kan implementeres i eksisterende IT, GIS og WEB-miljøer. Endvidere er kildeopsplitning og stofopgørelser en integreret del af GIDAS, ligesom GIDAS understøtter let indrapportering til PULS og Plandata.dk.
 • Brugerfladen understøtter en enkel ajourføring af kloakoplande og tilhørende udløbsmængder. 
 • Eksport af alle data til WebGIS
 • Nem dataudveksling med PULS 2.0 og Plandata.dk
 • Mulighed for at gemme skrivebeskyttede kopier af tidligere revisioner
 
Spildevandsplanen kan tilgås som et flerbrugersystem via terminalserver, så både kommune og forsyning kan tilgå data uanset fysisk placering.

PULS

 • Automatisk årlig afrapportering for regnbetingede udledninger 
 • Upload af udledningstilladelser som PDF direkte fra GIDAS
 • Løbende tilpasning jf. Miljøstyrelsens datatekniske anvisning, herunder de nye krav til kvalitetsniveau og ejerforhold på udløbsniveau.
   

Plandata.dk

GIDAS understøtter datamodellen i Plandata og sikrer en let ajourføring:
 • Upload af kloakoplande til plandata.dk
 • Fri brugerstyring af kloakeringsformer og tilhørende oversættelse til Plandata-typer
 • Opdatering af afløbskoder, anvendelseskoder og ejerforhold på adresseniveau fra ejendoms- og miljødatabasen fra OIS
 
Hvis du vælger at benytte GIDAS til spildevandsplanlægning, opnår du løbende support fra fagkompetente medarbejdere i EnviDan, samt tilbud om deltagelse på det årlige brugermøde, hvor vi sammen bygger videre på funktionaliteten i GIDAS, og udveksler ideer og metoder til endnu bedre spildevandsplanlægning.

Fordele ved en dynamisk spildevandsplan

 • Spildevandsplanen er altid opdateret.
 • Det åbne land og de kloakerede områder administreres ét sted.
 • Grafiske elementer afspejler planens data – og omvendt.
 • Mulighed for grafisk tilgang til plandata.
 • Data vedligeholdes, hvor de hører hjemme. 
 • Historiske planer kan gemmes og dokumenteres.
 • Planlægningsprocessen forenkles og effektiviseres. 
 • Opdatering fra ejendoms- og miljødatabasen (OIS).
 • Sikker hosting af alle data i spildevandsplanen.

Har du brug for et sneak peak?

Se med her, hvor Marcus Tranbjerg giver en kort demo af den nyeste version af GIDAS

 

SE DEMO HER

Kasper Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO!

Kasper Rasmussen

+45 27 15 01 03