Økonomi

EnviDan håndterer forsyningernes forskelligartede udfordringer i relation til vandsektor- og årsregnskabsloven, og dækker både vand- og spildevandsområdet. Den revisionsmæssige kravspecifikation er udarbejdet af PwC.

EnviDan har udviklet portalløsninger med muligheder for flerbrugersystem, hvor forsyningen, revisorer og eventuelle rådgivere kan tilgå systemerne med fast definerede rettigheder.

 

Der er mulighed for at håndtere alle anlægskomponenter relateret til vandsektorloven. Hermed kan alle anlæg vedligeholdes i et og samme system, uanset om der er tale om ledninger, biler eller bygninger. Nyeste data fra ledningsregistrering er altid til rådighed, når data udvælges, og de valgte komponenter visualiseres i GIS.

Portalløsningen er uafhængig af selskabernes valg af værktøj til ledningsregistrering, og programopdateringer og løbende tilpasning til benchmarking håndteres af EnviDan via portalen.

Peder  Langelund

kontakt mig
for mere info

Peder Langelund

+45 29 45 33 45

Vil du vide mere?

Hold styr på aktiverne med EnviDans webbaserede værktøj til håndtering af udfordringerne i relation til vandsektor- og årsregnskabsloven.

Synergi med EnviDrift

Hvis forsyningen benytter EnviDrift, er fordelen, at anlægsregigster og driftregistrering fra EnviDrift automatisk kan anvendes i EnviAktiv.
 

Èn indgang til alle løsninger

EnviPortalen er porten til hele EnviDans softwareunivers, som giver dig en enkel og nem adgang til alle relevante informationer, oversigter og rapporter.