False

Med EnviDans dataplatform bliver hele forsyningens data samlet ét sted.

Det giver dig værktøjerne til at analysere, visualisere og skabe indsigter ud fra eksisterende data,
og ruster dig til at træffe de rigtige beslutninger for forsyningen.


FREMTIDENS FORSYNING ER DATADREVEN

Digital transformation, effektivisering af arbejdsgange, dokumentation af beslutninger, lovmæssige ændringer,
indberetninger & benchmarking, økonomiske besparelser og kommunikation til borgere.

Vi ved, at listen med udfordringer og krav til forsyningenbranchen er lang.
Uden et ordentligt datagrundlag kan det være svært at afgøre hvor og hvornår, I skal sætte ind for at blive en mere datadreven forsyning.

Men vi ved også at jeres ambitionsniveau er tilsvarende højt.
Lad os i fællesskab samle og aktivere jeres uudnyttede data, så I kan løfte jeres forretning og træffe bedre og mere datadrevne beslutninger.Lad data blive forsyningens vigtigste aktiv

I vil gerne udnytte jeres data bedre, men hvordan gør l det?

Først og fremmest kræver det en velfungerende og opdateret datastruktur. Det betyder, at data ikke kan være placeret i lukkede systemer eller forskellige værktøjer. Data skal istedet gøres tilgængeligt på én fælles platform. På en dataplatform samles al data - både den data, der allerede er struktureret, men også den data, der endnu er ustruktureret, og som der endnu ikke er anvendt eller analyseret.

En dataplatform skaber en agil datastruktur, uanset om data kommer fra jeres Økonomi- eller IT-afdelingen, fra driftspersonalets programmer, SRO-systemer på renseanlægget, lednings- eller anlægsregisterer eller fra tredjepartsdata som DMI, EnergiNet eller andre forsyningsarter.

Jo mere data, I har samlet, desto mere værdi kan der skabes for jeres forsyning.

DATA GIVER NYE MULIGHEDER OG INSIGTER

Med Dataplatformen fra EnviDan kan I bearbejde data på nye måder og i sidste ende få mere viden, flere indsigter og nye læringer om jeres forretning og arbejdsgange. Det skaber værdi for alle områder af forsyningen.

Dataplatformen gør det muligt at automatisere processer, integrere og analysere data, lave BI-rapporter, bygge machine learning-modeller og visualisere resultater og indsigter.

Indsigter, som kan bruges til for eksempel forudsigelser af ledningstilstande, kvalitetssikring af data og lokalisering af uvedkommende vand samt til at arbejde målrettet med asset management i organisationen.

Med en dataplatform får I altså mulighed for at anvende en række online services og værktøjer, der gør jeres forsyning i stand til at træffe bedre og mere datadrevne beslutninger.

Fremtidssikret dataplatform - af vandeksperter til vandeksperter

Dataplatformen fra EnviDan er bygget som en cloud-løsning i Microsoft Azure. Det gør det let at integrere eksisterende data og systemer, og samtidig står Microsoft for at udvikle komponenter og sikre oppetid og sikkerhed. Det betyder, at platformen og dermed jeres data er fremtidssikret og skalerbart.

Hos EnviDan arbejder vi med den grundlæggende forudsætning at vores digitale produkter skal skabe værdi for vandfaglige eksperter. Med dataplatformen vil vi give vandekstperter mulighed for at træffe oplyste, datadrevne beslutninger baseret på deres eget fagområde.

Dataplatformen er derfor udviklet i tæt samarbejde med vores egne vandeksperter, og den er nu klar til, at jeres vandeksperter i forsyningerne kan sætte deres data og viden i spil.


Hvad er den rette løsning for jer?

Alle typer forsyninger kan få gavn af Dataplatformens analyseværktøjer - uanset forsyningens størrelse, eller hvor langt I er med at digitalisere jeres arbejdsgange og processer.

Vi ved, at alle forsyninger er forskellige, og derfor tilbyder vi også en løsning, der er tilpasset jeres ressourcer og behov. EnviDan kan danne enkeltstående rapporter og prognoser, hvis I ikke ønsker fuld adgang til dataplatformen selv. Omvendt kan I også få fuld adgang til dataplatformen og arbejde videre med jeres egen data. Har I allerede en dataplatformsløsning, kan vi stadig tilbyde vores hjælp og vandfaglige viden.

Er du i tvivl om hvilken løsning, der passer jeres forsyning? Skriv til David Getreuer Jensen for vejledning og sparring.

RAPPORTER

Hvis dit behov begrænser sig til at få analyseret og visualiseret en bestemt eller begrænset mængde data, kan du bruge vores enkeltstående rapporter.
 

En rapport er en visualisering af jeres data. Du kan vælge mellem en række allerede udviklede skabeloner eller tilpasse den efter jeres behov.

DEDIKERET DATAPLATFORM

Med en dedikeret dataplatform får I jeres egen dataplatform, med egne data og/eller data fra EnviDans øvrige software- og tredjepartsprodukter.


Vi vedligeholder integrationerne og den eksterne data, så I kun skal fokusere på skabe indsigter og merværdi for jeres forsyning.
 

DATA EKSPORTER

Har din forsyning allerede en dataplatform?


Vi kan stadig hjælpe, hvis du bruger et af vores øvrige softwareprodukter. Med regelmæssig dataeksport fra EnviDans softwareprodukter, bliver denne data sammen med jeres egne date tilgængelig direkte i jeres system.
 

David Getreuer Jensen

Har du spørgsmål eller brug for mere info?

David Getreuer Jensen

+45 61 33 35 50