False

Udviklingsprojekt

Vejrradar

Ansvaret for hvem der skal betale for skader forårsaget af kraftig nedbør, er bestemt af intensiteten af nedbøren. Hvis nedbørsintensiteten er tungere end skybrudsdefinitionen på 15 mm over en periode på 30 minutter, har forsikringsselskaberne ansvaret for at betale for skaderne. I andre tilfælde, hvor intensiteten ikke er klassificeret som et skybrud, ligger ansvaret for betaling af skaderne hos den private ejer, medmindre den private ejer kan dokumentere, at forsyningens kloaksystem ikke levede op til forventede serviceniveau.

Det kan være svært at dokumentere, og samtidig er det både frustrerende for den private ejer og tidskrævende for forsyningsselskabet.

De muligheder der eksisterer i dag for at bevise om der har været skybrud på din adresse, er baseret på interpolation af regnmålere. Eftersom det er baseret på regnmålere, er løsningen kun gyldig i umiddelbar nærhed af en sådan måler. Hvis dit hus ikke ligger tæt på en regnmåler, er estimeringen meget usikker og sandsynligvis undervurderet.  Grunden til dette er, at naturens gang for tunge nedbør er at den bliver stigende lokal med stigende intensitet.

Det indikerer at skybrud kan forekomme uopdaget, hvis det falder imellem regnmålere, hvilket der er flere eksempler på. Eftersom sandsynligheden for, at et skybrud kan forekomme på samme tid i to forskellige områder, er meget lavere end kun over én regnmåler, skybrudsestimeringen sandsynligvis undervurderet, hvis dit hus ligger mellem målerne.

 

Aalborg Kloak A/S har i samarbejde med Aalborg Universitet og EnviDan udviklet et offentligt websted med bedre dokumentation af skybrud baseret på en kombination af en højopløsning Furuno WR-2100 X-band vejrradar og regnmåler.

Den højopløselige vejrradar måler nedbøren med en opløsning på 300x300 meter og er justeret mod regnmålerne. I praksis betyder det, at vejrradaren kan udfylde alle hullerne imellem regnmålerne, og give en mere korrekt og pålidelig estimering af skybrud, end med de eksisterende løsninger. På hjemmesiden kan der udskrives en PDF-rapport, der kan bruges som dokumentation for enten forsikringsselskaber eller forsyningsselskaber. Ud over at være i stand til at kontrollere for skybrud på hjemmeadressen, viser produktet også et interaktivt arkiv med nedbørsdata, som går 3 måneder tilbage samt realtids vejrradaroplysninger. 

Se vejrradaren på www.aalborgvejrradar.dk

David Getreuer Jensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

David Getreuer Jensen

+45 61 33 35 50

Referenceblade

Relateret indhold


Projekter

Projekter