False

VANDVEJEN i Middelfart

Baggrund for projektet
I et tværfagligt samarbejde med vej- og asfaltfirmaet Colas Danmark A/S samt gaderumsdesignere fra Schulze + Grassov ApS har vi udviklet et nyt vandhåndterende vejsystem med fokus på håndtering af både hverdags- og skybrudsregn på byens overflader, dvs. vej- og stianlæg, parkeringsarealer og gårdrum. Løsningen kaldes VANDVEJEN og har stort fokus på synliggørelse af regnvandshåndteringen samt æstetik og identitets- og byrumsskabelse. Konkret er der udviklet en række særlige vand- rendemoduler, som med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til det konkrete byrum kan anvendes i kombination med forskellige vejprofiler.

Etablering af VANDVEJEN i Middelfart
VANDVEJEN er anvendt i projekter i Låsby (se anden reference) og Middelfart. I Middelfart har Søndergade med nye vandkanaler og belægninger fået en helt ny og spændende identitet, hvor man kan følge vandets vej. En ændring i vejens tværprofil sørger for at vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen, mens vandkanalerne placeret langs det nordlige fortov varierer i karakter alt efter gadens brug. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg af perforeret cortenstål, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og høje græsser.

 

EnviDan har stået for detailprojekt og udbud i forbindelse med etablering Vandvejen i Søndergade i Middelfart, og har efterfølgende varetaget byggeledelse og tilsyn. Opgaven løses i samarbejde med arkitektfirmaet Schulze + Grassow.

Projektet i Middelfart er en del af Klimaby Middelfart og Realdanias udviklingsindsats Klimaspring (www.klimaspring.dk), hvis formål er at gøre Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier og skabe både bedre byer og grøn vækst. Derfor er VANDVEJEN også udviklet i samskabelse med blandt andet Middelfart Kommune og Forsyning og har i høj grad taget udgangspunkt i vejens brugere og beboere.

På projektet i Middelfart har EnviDan således varetaget:

• Projektledelsen for udviklingen af VANDVEJEN som klimasikringsløsning
• Detailprojektering og udbud
• Fagansvaret for alle ingeniørdiscipliner og vandtekniske forhold
• Byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00


Projekter