False

Vandløbsrestaurering og klimatilpasning ved Glattrup Bæk

Funktionelle og rekreative områder med merværdi

Vand, udsigten til vand og interaktionen med vand er med til at skabe merværdi for borgerne i såvel egne haver som i parkanlæg, og det er derfor vigtigt at tænke anvendelse af det synlige vand ind i de løsninger, der implementeres i forbindelse med vandløbsrestaurering og klimatilpasning. 

Projektet for Glattrup Bæk har fokus på at implementere, iscenesætte og aktivere vandet således, der skabes funktionelle såvel som rekreative områder med merværdi.

Gennem projektet håndteres vandet ved helhedsorienteret planlægning, og der sikres håndtering af regnvandet i alle områdets rum. Med udsigtspunkt over dalen mod syd til små mødesteder og aktiviteter langs vandløbet for byens skoler og børnehaver mv.

Håndteringen af vand i Glattrup Bæk samt implementering af de rekreative 

elementer sker i harmoni med de beskyttede naturområder i ådalen. De valgte løsninger understøtter således de eksisterende naturværdier.

Udover en restaurering af vandløbet indeholder projektet flere klimatilpasningstiltag, som nu betyder at området kan håndtere regn op til en 100-års hændelse. Det sikrer de omkringliggende ejendomme mod fremtidige oversvømmelser. Klimatilpasningen er udformet, så den naturligt indgår i landskabet, hvor skrænterne ned mod bækken er forstærket med en erosionsdug, og kan håndtere de store vandmængder ved ekstremregn.

Projektet udføres i samarbejde med bygherrerne Skive Vand og Skive Kommune samt LABLAND arkitekter, der har været en del af projektgruppen. Opgaven indeholder således detailprojektering, design af rekreative elementer, naturvurderinger, udbud og byggeledelse.  

Relateret indhold

Download her information om projektet mm. som pdf:

Anders Munk  Rediin

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Anders Munk Rediin

+45 27 15 37 25