Vandløbsrestaurering og klimatilpasning ved Glattrup Bæk

Funktionelle og rekreative områder med merværdi

 

Vand, udsigten til vand og interaktionen med vand er med til at skabe merværdi for borgerne i såvel egne haver som i parkanlæg, og det er derfor vigtigt at tænke anvendelse af det synlige vand ind i de løsninger, der implementeres i forbindelse med vandløbs-restaurering og klimatilpasning. 

Projektet for Glattrup Bæk lægger et stort fokus på at implementere, iscenesætte og aktivere vandet således, der skabes funktionelle såvel som rekreative områder med merværdi.

Gennem projektet håndteres vandet ved helhedsorienteret planlægning, og der sikres håndtering af regnvandet i alle områdets 

 

rum. Med udsigtspunkt over dalen mod syd til små mødesteder og aktiviteter langs vandløbet for byens skoler og børnehaver mv.

Håndteringen af vand i Glattrup Bæk samt implementering af de rekreative elementer sker i harmoni med de beskyttede naturområder i ådalen. De valgte løsninger understøtter således de eksisterende naturværdier.

EnviDan A/S gennemfører totalrådgivning i samarbejde med LABLAND arkitekter. Opgaven indeholder således detailprojekte-ring, design af rekreative elementer, naturvurderinger, udbud og byggeledelse.  

Relateret indhold

Download her information om projektet mm. som pdf:

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75