False

Udviklingsprojekt

Vand & Ressource Genvindings Anlæg (VARGA)

Sammen med BIOFOS og andre samarbejdspartnere har EnviDan fået bevilliget godt 19 mio. kr. til et Fyrtårnsprojekt kaldet VARGA.  Bevillingen kommer fra Miljø- og Fødevareministeriet under MUDP programmet. Projektet har til formål at sørge for, at ressourcerne i spildevand og affald udnyttes endnu bedre end det gør i dag til gavn for byens borgere.

Projektets hovedformål er, at transformere et traditionelt renseanlæg til et Vand & Ressource Genvindings Anlæg, heraf navnet VARGA. I projektet udvikles essentielle dele af den cirkulære økonomi med fokus på opnåelse af CO2 neutralitet samt udnyttelse af næringsstofferne i byernes affald og spildevand til produktion af økologiske fødevarer. I projektet påvises således synergier ved samarbejde om udnyttelse af ressourcer på tværs af vand-, affald- og den økologiske landbrugssektor.

Vejen mod fremtidens renseanlæg

Projektet kridter den fremadsigtede målsætning op om fremtidens renseanlæg. I stedet for et konventionelt renseanlæg, skal det gentænkes som et ressourceanlæg, som både renser spildevand og udnytter ressourcerne til fulde. Dette vil blive demonstreret på et af Danmarks største

renseanlæg Avedøre (kapacitet på ca. 400.000 PE) som skal udgøre en case for demonstration af dansk miljøteknologi i en international kontekst.

Tværfaglig indsats

BIOFOS, EnviDan, ARC, UNISENSE og DTU Miljø er de partnere, som sammen skal finde frem til nye metoder til opnåelse af CO2 neutralitet og ressourceudnyttelse i VARGA.

”Vi ser store eksportperspektiver i Fyrtårnsprojektet VARGA inden for vores rådgivningsydelser såsom CO2 -neutral rensning, cirkulær økonomi, opgradering af biogas, avanceret onlinestyring samt leverancer af Salsnes filtre til optimering af kulstofhøst og opkoncentrering af primærslam,” siger udviklingschef hos EnviDan A/S, Jeanette Agertved Madsen.

Det er langt fra første gang, at EnviDan har arbejdet sammen med BIOFOS, og sideløbende med VARGA, arbejder EnviDan sammen med BIOFOS om en udbygningsstrategi 2025 for alle tre renseanlæg i BIOFOS samt på udvidelse af rådnetankskapaciteten, nyt slamlager og ombygning af sandfang på renseanlæg Lynetten.

 

 

Jeanette Agertved

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78


Projekter