False

Naturgenopretning i Assens Kommune

Vådområde til kvælstofreduktion ved Høsletbækken

 

Assens Kommune har realiseret et ca. 40 ha stort vådområde ved Høsletbækken nær Aarup. Vådområdet afvander via Brende Å til Bredningen, som er en del af hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Der er gennemført en forundersøgelse af projektet tilbage i 2011. Dette projekt blev tilrettet i 2013, og har siden da gennemgået en jordfordeling, der blev afsluttet i 2017.

Projektet omfatter etablering af et vådområde til reduktion af kvælstofudvaskningen til Lillebælt. Vådområdet er planlagt, med kvælstofreduktion gennem overrisling med dræn- og åvand.

Med udgangspunkt i ovenstående har Assens Kommune realiseret projektet i løbet af 2017-2018 med EnviDan som rådgiver. Vådområdet stod færdigt i starten af 2018.

 

EnviDan har gennemført hydrauliske beregninger, udarbejdelse af kort over de fremtidige afvandingsforhold i vådområdet, beregninger af kvælstoftilbageholdelsen og fosforbalancen, samt foretaget en detailprojektering af alle projektets elementer. 

Efterfølgende har EnviDan udarbejdet udbudsmateriale for anlægsarbejdet, bistået med en begrænset licitation og varetaget byggeledelse og fagtilsyn med anlægsarbejdet. Arbejdet er gennemført i tæt samarbejde med kommune, lodsejere og entreprenør.

Relateret indhold

Download her information om projektet mm. som pdf:

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO