False

Udvidelse af Ribe Biogas

 

Ribe Biogas er etableret i starten af 1990’erne og er kendt i branchen som et særdeles veldrevet anlæg med stabil og høj gasproduktion. 

I 2012 igangsatte man en proces, der havde til formål at sikre, at Ribe Biogas blev rustet til den skærpede konkurrencesituation, der var opstået som følge af, at antallet af biogasanlæg steg stødt på landsplan.
Som udmøntning af dette arbejde blev udviklet en langsigtet udviklingsplan, der blandt andet indeholdt udvidelse af behandlingskapacitet og modtageudstyr, således der kunne modtages en større mængde biomasse og samtidig nye typer af råvarer.

Udvidelsen af anlægget

Udviklingsplanen indeholdt en række faser, hvorunder der i første fase blev gennemført en omfattende udvidelse af anlægget, der muliggjorde, at behandlingskapaciteten blev øget fra ca. 160.000 til ca. 240.000 tons biomasse pr. år. I denne fase blev etableret:

  • En biogasreaktor på 8.000 m³ som supplement til de tre oprindelige reaktorer, som hver er på 1.800 m³. Reaktorkapaciteten blev dermed 2,5 gang større, idet den steg fra 5.400 til 13.400 m³.

 

  • En efterlagertank på 4.100 m³ med integreret gaslager på 3.800 m³.
  • En 1.800 m² stor hal med integreret, nedgravet modtagertank til modtagelse af de typer af biomasse, der ikke er pumpbare. 
  • Nyt lugtfilter, der sikrede, at den udvidede behandlingskapacitet ikke gav anledning til lugtgener på anlægget eller dets naboer.
  • Hygiejniseringsanlæg til behandling af de typer af biomasser, der i henhold til lovgivningen (biproduktforordningen) skal varmes op til 70 °C i minimum en time.

For at kunne gennemføre de nævnte udvidelser skete en omfattende ændring og udbygning af anlæggets rør- og elinstallationer, ligesom SRO-anlæg (styring) blev udvidet. I denne indledende fase af udvidelsen blev der desuden gjort klar til, at der efterfølgende kunne ske yderligere udvidelser i de efterfølgende faser. Der er sidenhen etableret yderligere to reaktorer, en efterlagertank og et gasopgraderingsanlæg.

EnviDan har fungeret som rådgiver for anlægget, siden Ribe Biogas blev etableret og arbejder aktuelt med at indhente de myndighedsgodkendelser, der skal foreligge, inden næste fase af udvidelsesplanen kan sættes i gang. 

 

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07