False

Udbygning af biogasanlæg i Vaarst

Fra 50.000 til hele 250.000 tons biomasse pr. år på Nature Energy Vaarst

På biogasanlægget Nature Energy i Vaarst er behandlingskapaciteten udvidet fra 50.000 til hele 250.000 tons biomasse pr. år. En så omfattende udvidelse af et biogasanlæg, der i øvrigt fortsatte med at producere biogas under hele byggefasen, stillede store krav til gennemførslen. EnviDan har som rådgiver været med på det spændende projekt fra start til slut.

I en tidligere grusgrav ved Vaarst syd for Aalborg ligger biogasanlægget, som indtil 2013 har eksisteret under navnet Vaarst-Fjellerad Biogasanlæg. Anlægget ejes nu af Nature Energy. Anlægget producerer biogas af gylle fra kvæg og svin samt fra dybstrøelse og organisk affald fra industrien.

Efter opkøbet igangsatte Nature Energy en række tiltag til optimering af anlægget med udgangspunkt i den nuværende placering i grusgraven. Blandt tiltagene var renovering af de oprindelige betontanke, en yderligere isolering af procestankene, et forbedret lugtbehandlingsanlæg, nye haller til modtagelse af biomasser, tre nye reaktortanke, et forbehandlingsanlæg til dybstrøelse samt et gasopgraderingsanlæg, der giver biogassen naturgaskvalitet.

Stor udvidelse på begrænset plads gav udfordringer undervejs

Med målet om fremadrettet at kunne behandle hele fem gange så meget som

de oprindelige 50.000 tons biomasse pr. år, var der behov for en kraftig udvidelse. Nature Energy stod selv for byggeriet, men valgte EnviDan som bygherrerådgiver på projektet, hvor vi rådgav i forhold til projekteringen, lavede udbud, bistod ved leverandørudvælgelse og tilsyn etc.

Gennem hele projektet har det været et krav, at byggeriet kunne tilpasses den meget begrænsede plads nede i den tidligere grusgrav, og det har været en stor udfordring for designet, som dog faldt på plads.

Ud over projektets omfattende størrelse og anlæggets placering har udfordringen været, at man ønskede at fortsætte med produktionen af biogas i byggefasen. Dette stillede ekstra krav til en præcis projektering og koordinering.

Renoveringen og udvidelsen af anlægget i Vaarst er tilendebragt, og de nye anlægsdele er taget i drift. Udover den større gasproduktion fra anlægget, er der som følge af renoveringen og udvidelsen skabt et væsentligt bedre arbejdsmiljø til glæde for anlæggets personale, ligesom etableringen af det nye lugtbehandlingssystem har fjernet de lugtgener, som naboerne havde.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07


Projekter