False

Synergiprojekt ved Seest Mølle Å

Klimatilpasning, natur, kvælstofreduktion og rekreative tiltag i en bynær ådal

 

Kolding By har gennem flere år oplevet oversvømmelser som følge af stor nedbør og høj vandstand i fjorden. Kommunen har derfor i samarbejde med BlueKolding A/S igangsat en række projekter med fokus på klimatilpasning. Et af disse projekter er ansøgt som et synergiprojekt og har fokus på den bynære ådal hvor Seest Mølle Å løber.

I denne ådal planlægges der gennem projektering af vandløbsrestaurering, etablering af vådområder, anlæggelse af stisystemer samt udbygning af formidlingspunkter at opnå synergi mellem klimatilpasning, natur, friluftsliv og kvælstofreduktion.

 

 

EnviDan udfører for Kolding Kommune og BlueKolding planlægning af synergiprojektet ved Seest Mølle Å. Dette indebærer proces for inddragelse af interessenter, dynamisk hydraulisk modellering og beregning af behovet for opmagasinering af overfladevand, projektering af tiltag til tilbageholdelse af vand og forbedring af naturen, projektering af rekreative tiltag, og projektering af vådområder til kvælstofreduktion.

Arbejdet omfatter samarbejde med arkitekter, myndighed, forsyning og øvrige rådgivere.

 

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75