False

STØRRE ØRRED- OG LAKSEBESTANDE

Restaurering af Råsted Lilleå og Fuglkjær Å

 

Herning Kommune har stor fokus på at forbedre forholdene for laks og havørred i Råsted Lilleå-systemet. Råsted Lilleå løber ud i Storå og er således potentielt gyde- og opvækstvand for den laksestamme, der hører til i Storå. Dette er en af de få oprindelige danske laksestammer, der er tilbage i Danmark.

EnviDan har igennem flere år været rådgiver for Herning Kommune i forbindelse med forbedringer af vandløbskvaliteten i systemet, hvilket har givet en større ørred- og laksebestand.

I 2017/18 udarbejdede EnviDan en forundersøgelse og sidenhen detail- og udbudsmateriale på en restaurering af ca. 7 km af Fuglkjær Å,

 

som er den øverste del af Råsted Lilleå-systemet. Dette har bl.a. resulteret i en lang række gydestryg. Derudover arbejder vi på okkerforbedrende tiltag i systemet, da særligt den øvre del er påvirket af okkerforurening.

På det seneste har vi kastet os over ca. 14 km af Råsted Lilleå, hvor der ligeledes skal laves forbedringer af den fysiske vandløbskvalitet. EnviDan gennemfører således vandløbsopmåling, hydrauliske beregninger, udarbejder projekttiltag og samler slutteligt det hele i en forundersøgelse.

Du kan se mere om Råsted Lilleå og effekten af etableringen af gydestryg i denne lille film fra DTU Aqua: https://vimeo.com/297713586

Kasper Abildtrup  Rasmussen

Kontakt mig

for mere info

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75