False

Nyt VUDP projekt: Udvikling af koncept og rammebetingelser for anvendelsen af Skrift 31 til fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn

Aarhus Vand og Aarhus Kommune har med Spildevandsplanen 2017-2020 besluttet at arbejde med lokalt differentierede mål for regnvand på terræn, med udgangspunkt i Metode 3 i Spildevandskomitéens Skrift 31 (Metode til fastlæggelse af serviceniveau for vand på terræn). Foreløbige erfaringer fra Aarhus indikerer, at konceptet medfører en billigere klimatilpasning end et fast mål.

I et nyt VUDP-projekt med deltagelse af Aarhus Vand, Aarhus Kommune, EnviDan og Københavns Universitet arbejdes der videre med Skrift 31 - Metode 3.

I projektet udvikles en state-of-the art metode, som håndterer samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser af mange klimatilpasningsprojekter i et helt vandopland på én gang. Dette giver muligheder for at teste og optimere forskellige tiltag i de enkelte klimaprojekter og udforske det hydrauliske og samfundsøkonomiske resultat

- både for det enkelte projekt, men også for afhængige naboprojekter og samlet for hele vandoplandet. I modelkomplekset indarbejdes nye og eksisterende metoder til at kvantificere usikkerheder, metoder til at tage højde for ”hotspots” og til at kvantificere merværdien ved klimatilpasningstiltag. Dertil udvikles en skabelon for samarbejdet mellem forsyning og kommune, som sammen med cost-benefit-metoden sikrer det optimale beslutningsgrundlag for at fastsætte lokale mål for vand på terræn.

Slutteligt indarbejdes metode og samarbejdsskabelon i en Drejebog for fastsættelse af lokalt differentierede mål for vand på terræn, som stilles frit tilgængelig for vandbranchen. Drejebogen vil guide landets kommuner og forsyningsselskaber igennem en vellykket samarbejdsproces til fastlæggelse af lokale mål for vand på terræn. Dette fremmer en billigere og bedre klimatilpasning i Danmark - tilpasset lokale forhold.

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72