False

Værktøj til vurdering af differentierede servicemål for vand på terræn

Skrift 31

I dette projekt har vi i samarbejde med Aarhus Vand udarbejdet en ’Regnvandsdisponeringsplan’ for Åbyhøj, hvor regnvand og spildevand adskilles over de kommende 15 – 20 år. Planen omfatter en sammentænkning af adskillelsesprojekter og klimaprojekter, herunder udpegning af optimale forløb af vandveje og egnede områder for magasinering af regnvand, både i forhold til håndtering af alm. serviceniveau og skybrud, f.eks. på fodboldbaner, i parker etc.

Som beslutningsstøtte til vurdering af differentierede servicemål for vand på terræn - tilpasset lokale forhold - er der i samarbejde med

Aarhus Vand og Aarhus Kommune udviklet et værktøj til udarbejdelse af cost-benefit analyser for klimaprojekter, i henhold til Skrift-31, Metode 3. Værktøjet er udviklet og anvendt til vurdering og prioritering af mere end 100 potentielle klimaprojekter, i både Åbyhøj og Viby opland (i alt 28,5 km2).

Værktøjet består af en GIS-komponent til modellering af skader under oversvømmelse og en regnearkskomponent til udførelsen af Skrift-31 cost-benefit analysen samt til fastsættelse af målet for vand på terræn.

 

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72