False

Skrift 31

Udvikling af værktøj og case-studie i Lystrup

EnviDan har i forbindelse med Skrift 31 udviklet et kombineret GIS- og regnearksværktøj, der er i stand til at estimere de forventede årlige skadesomkostninger som følge af oversvømmelse samt andre fundamentale parametre, som udtræder af Skrift 31. Med det udviklede værktøj er det muligt at analysere skadesomkostninger i enkelte såvel som adskillige oplande og udføre cost-benefit-analyser på forskellige klimatilpasningsscenarier. Muligheden for at analysere adskillige oplande giver et overblik over, hvor i eksempelvis byer eller kommuner, at skadesniveauerne er størst. Dette giver mulighed for, at kommune samt forsyning kan prioritere klimaindsatsen.

Værktøjet blev udviklet i forbindelse med et case-studie af Lystrup, hvor der på det tidspunkt var udført omfattende klimatilpasningsprojekter. Der blev investereret i størrelsesordenen 30 mio. kr. i klimaprojekter i Lystrup, som skulle sikre hele byen mod oversvømmelser op til en 100-årshændelse. Derudover forekom der i 2012 massive oversvømmelser i byen, hvorfor Lystrup var særdeles aktuel som casestudie.

Indledningsvist blev det undersøgt, hvordan oversvømmelser i et oversvømmelseskort bedst muligt kunne udpeges som værende skadesvoldende. Hertil blev den endelige konklusion, at en oversvømmet beregningscelle er skadesvoldende,så snart denne er i berøring med en bygning og har en vanddybde større end 10 cm. Overflader så som natur, landbrug og veje, betragtes på en anden måde. Ved oversvømmelse af eksempelvis vej, optælles det totale areal dækket af vand over 10 cm vand-dybde.

Optællingen af skadesomkostninger endte ud i et estimat af de forventede årlige skadesomkostninger, som derved kunne akkumuleres over en tidsperiode. 

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Referenceblade


Projekter