False

Udvikling af værktøj og case-studie i Lystrup

Skrift 31

I forbindelse med udarbejdelsen af Skrift 31 har EnviDan i samarbejde med Aarhus Vand og Aarhus Kommune udviklet den første version af et kombineret GIS- og regnearksværktøj, der er i stand til at estimere de forventede årlige skadesomkostninger som følge af oversvømmelse samt andre fundamentale parametre, som udtræder af Skrift 31.

Med det nye værktøj kan vi analysere skadesomkostningerne i enkelte klimaprojekter såvel som i adskillige oplande og udføre cost-benefit-analyser på forskellige klimatilpasningsscenarier. Muligheden for at analysere flere oplande giver et overblik over, hvor i eksempelvis byer eller kommuner skadesniveauerne er størst. Dermed kan kommune samt forsyning prioritere klimaindsatsen.

Værktøjet blev udviklet i forbindelse med et case-studie af Lystrup, hvor der på det tidspunkt var udført omfattende klimatilpasningsprojekter. I størrelsesordenen 30 mio. kr. er investeret i klimaprojekter i Lystrup, 

som skal sikre hele byen mod oversvømmelser op til en 100-årshændelse. Derudover forekom der i 2012 massive oversvømmelser i byen, hvorfor Lystrup var særdeles aktuel som casestudie.

Indledningsvist undersøgte vi, hvordan oversvømmelser i et oversvømmelseskort bedst muligt kunne udpeges som værende skadesvoldende. Hertil blev den endelige konklusion, at en oversvømmet beregningscelle på 0,4 meter er skadesvoldende, så snart denne er i berøring med en bygning og har en vanddybde større end 10 cm. Overflader så som natur, landbrug og veje, betragtes på en anden måde. Ved oversvømmelse af eksempelvis vej, optælles det totale areal dækket af vand over 10 cm vanddybde.

Optællingen af skadesomkostninger endte ud i et estimat af de forventede årlige skadesomkostninger, som derved akkumuleres over en tidsperiode og danner basis for vurderingen af de udførte investeringer i klimatilpasningen. 

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72