False

Sydvest Skånes største renseanlæg skal være dobbelt så stort

Sydvest Skånes største renseanlæg, Sjölunda i Malmø skal udvides og moderniseres, så det fremadrettet udgør ét stort regionalt renseanlæg med mere end dobbelt så stor kapacitet.

 

VA SYD har valgt EnviDan til at lede forundersøgelserne på udvidelse og opgradering af renseanlægget Sjölunda i Malmø. Til denne opgave har vi anvendt EnviDans koncept for udbygningsstrategi og -plan, hvor udarbejdelsen er faseopdelt, se figur 1. Sammen med de tilhørende økonomiske beregninger og risikovurderinger, giver konceptet kunden et gennemarbejdet beslutningsgrundlag. 

 

Figur 1: EnviDans koncept for udbygningsplaner.

 

En nytænkende og helhedsorienteret tilgang

På baggrund af forundersøgelsen vil EnviDan og VA SYD ud fra en innovativ og metodisk tilgang udvikle et færdigt udbygningskoncept for det nye regionale renseanlæg.

Allerede i dag renser Sjölunda Renseanlæg spildevand fra omkring 300.000 mennesker fra kommunerne Malmö og Burlöv samt dele af Lomma, Staffanstorp og Svedala Kommune. For at imødekomme det fremtidige udviklingsbehov, skal det ”nye” anlæg også rense det spildevand, der i øjeblikket behandles på Källby Renseanlæg (120.000 PE) i Lund og muligvis også fra andre mindre renseanlæg i nabokommunerne.

 

Projektet gennemføres i to faser
Grundlaget er udarbejdet i fase 1 og omfatter fastlæggelse af mange forskellige myndighedsforhold, forventede nye vilkår og en prognose for den samlede fremtidige belastning frem mod 2050. Teknisk grundlag, hvor EnviDan har vurderet tilstanden og kapacitet på det eksisterende renseanlæg er ligeledes gennemført i fase 1. BAT-analysen er opstartet i fase 1, og der foreligger en vurdering af de nuværende miljøpåvirkninger. VA SYDs ambitiøse vision er konkretiseret til specifikke projektmål, og der er udført en analyse for at synliggøre hvilken indsats, der er påkrævet for at opfylde projektmålene for det nye regionale renseanlæg. På basis af de tre dokumenter udarbejdes en udbygningsstrategi, som blev godkendt i fase 1.

I fase 2 fortsætter arbejdet med udviklingen af selve udbygningsplanen. Der sker en udvælgelse af teknologi gennem en iterativ proces, hvor effekten af teknologier i de forskellige procestrin på anlægget vurderes herunder ved anvendelse af integreret modellering i simuleringsprogrammet WEST. Et principforslag med tilhørende implementeringsplan, risiko- og økonomiske analyser tages ligeledes frem i fase 2.

Arbejdet med udbygningsplanen påbegyndte EnviDan i november 2018, og fase 1 blev godkendt af VA SYDs ledelse i oktober 2019. Derefter er fase 2 startet og forventes afsluttet i 2021.

Søren Bruun Hansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Søren Bruun Hansen

+45 27 15 37 61