SIKRING AF RENT DRIKKEVAND TIL NEPALESISKE LANDSBYER

Projektets formål er at etablere et bæredygtigt vandforsyningsnetværk til tre landsbyer og dermed sikre rent drikkevand til ca. 420 familier. Til dette formål modtog den østjyske NGO, Jysk landsbyudvikling i Nepal, midler fra Poul Due Jensens Fond i 2019.

Jysk landsbyudvikling i Nepal står i spidsen for projektet og har hyret EnviDan til at udføre det tekniske arbejde. Projektet gennemføres gennem den lokale partnerorganisation til Jysk landsbyudvikling i Nepal og i tæt samarbejde med lokale myndigheder. 

Vandforsyningsnetværket skal have tilstrækkelig kapacitet til at levere 65 liter rent vand pr. indbygger pr. dag, som fastlagt ved nepalesiske standard vejledninger. Projektet forventes at eliminere drikkevandsmanglen i området, og understøtter FNs Verdensmål og især mål 6: 'Rent vand og sanitet' og mål 17: 'Partnerskaber for handling’.

Et effektivt og bæredygtigt drikkevandsprojekt​

EnviDan udfører alle de tekniske arbejder, såsom design, projektledelse og kvalitetskontrol. Det er EnviDans ansvar at bringe dansk ekspertise ind i valget af design af vandforsyningssystemet. Forskellige mulige løsninger er blevet analyseret, men en simpel og alligevel effektiv løsning er blevet valgt baseret på de tilgængelige ressourcer og teknologier. Fokus er på at levere et bæredygtigt vandforsyningssystem.

Der blev udført en hydraulisk simulering til dimensionering af vandforsyningssystemet. Solenergi er den primære strømkilde til dykpumpen, som løfter vand fra det dybe grundvandsmagasin til vandtårnet,  der har en kapacitet på 285 m3. Forsyningen fra vandtårnet vil være baseret på 

gravitation, hvilket kombineret med pumper drevet af solenergi  sikrer lavere driftsomkostninger og forholdsvis lave vandafgifter.

Det er afgørende for projektets succes, at de lokale kan betjene og vedligeholde systemet selv. Derfor vil lokale teknikere blive uddannet som en del af projektet, så de kan levere tekniske tjenester i drifts- og vedligeholdelsesfasen. 

Projektet vil støtte og etablere en effektiv ramme for drift, vedligeholdelse og styring af vandforsyningssystemet. Dette gøres for lokalsamfundet i samarbejde med de lokale myndigheder. Projektet planlægger at implementere intelligente vandmålere og intelligent betaling for systemdriften, hvilket vil reducere operationelle vanskeligheder, personalekrav og forenkle betalingsprocessen for forbrugerne betydeligt. Derudover vil installationen af intelligente målere gøre det muligt for systemet at registrere vandforbrugsdata og lokalisere utætheder i systemet. Når projektet er afsluttet, overføres systemet til Madi Kommune, som vil være ansvarlige for drift og vedligeholdelse.  

EnviDan har også været involveret i en stor kommunikationsindsats for at øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er for indbyggerne at registrere sig i det nye drikkevandssystem, så de kan sikre sig rent drikkevand i fremtiden. Mere end 85 % af borgerne har allerede tilmeldt sig det nye system.

VANDFORSYNINGSSYSTEMET

Designet til

 • Ca. 420 familier
 • Ca. 4000 mennesker
 • Dagligt forbrug: 350 m3

Vandtårn

 • Samlet volumen: 285 m3
 • Samlet højde over jorden: 28 m

Rørledninger

 • Cirka 16 km lang hovedrørledning med rørstørrelser varierende fra 63 mm til 200 mm

Indvindingsbrønd

 • Dybde: 100 m
 • Kapacitet: 108 m3/time

Solcelleanlæg

 • Samlet kapacitet: 33,5 kW
 • Bruges til at drive indvindingspumperne og trykforøgerpumperne

 

Jens Dyrberg Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE
INFORMATION

Jens Dyrberg Nielsen

+45 60 11 12 22