False

EnviDan melder sig ind i kampen for en bæredygtig fødevareproduktion

Med støtte fra Miljø- og fødevareministeriets MUDP-fond (Ecoinnovation) har EnviDan sammen med et bredt felt af samarbejdspartnere startet et udviklingsprojekt, som skal bidrage til en bæredygtig fødevareproduktion.

Den nuværende globale produktion af foder til animalske fødevarer har store klima- og miljømæssige omkostninger og lægger samtidig beslag på verdens knappe arealer. Det søger det nye og spændende udviklingsprojekt ”Fra Urbant Bioaffald til Animalsk Foder” (FUBAF) at gøre noget ved. Hovedformålet er, at fremstille højkvalitetsproteiner (Single Cell Proteins, SCP) fra biogas produceret på basis af urbant bioaffald.

Biogassen produceres ved udrådning af urbant bioaffald (Organiske industrielle restprodukter, madaffald eller spildevandsslam) på et pilotanlæg placeret på BIOFOSs renseanlæg Avedøre. 

I et efterfølgende trin foretages en biologisk opgradering (Methanisering) af biogassen til naturgaskvalitet. Den opgraderede biogas anvendes herefter som substrat til proteinproduktionen først i laboratorie skala og efterfølgende i pilotskala. Til proteinproduktionen anvendes en række næringsstoffer, som genvindes fra rejektvand fra afvanding af spildevandsslam (eller andre strømme med højt indhold af næringsstoffer) ved udvikling af en ny mikrobiel elektrokemisk proces.

Det samlede koncept har til formål at bidrage med højkvalitetsproteiner til understøttelse af en bæredygtig fødevareproduktion. Projektet bindes derfor sammen af en samlet miljøvurdering af det samlede koncept ud fra cirkulære økonomiske principper. Herunder vurderes kvaliteten af de producerede proteiner og afsætningsmulighederne undersøges.

Projektet er et spin-off af Fyrtårnsprojektet VARGA og projektets partnere er foruden EnviDan (projektleder), BIOFOS, DTU Miljø, Unibio, LiqTech, Aarhus Vand, VandCenter Syd og ARC.

 

 
Jacob Kragh  Andersen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Jacob Kragh Andersen

+45 42 12 54 79