False

Procesudvidelsen af Nr. Vium Mejeri Renseanlæg er i fuld gang

Arla Foods udvider renseanlægget med en ny procestank på 12.500 m³, en ny klaringstank samt nye teknikbygninger med Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S som totalentreprenører.

 

Derudover udvides de to eksisterende slamafvandingsdecantere med en tredje og større decanter med kapacitet på 55 m³ og en tilhørende slamcontainerhal.

Renseanlægget renser spildevandet fra Arla Foods Mejericluster Vestjylland, som består af driftsstederne Arinco, Danmark Protein, Nr. Vium Mejeri, Arice udviklingsmejeri samt Transportcenter Nord/Vest. Den nuværende udvidelse øger det samlede procesvolumen til ikke mindre end 60.000 m³ opbygget med nu i alt fem procestanke – alle med en diameter på 52 m. Anlæggets godkendte kapacitet svarer til 495.000 PE.

Udvidelsen og fastlægning af løsninger sker i tæt samarbejde med Arla Foods og sikrer en fortsat vidtgående rensning af processpildevandet fra Mejericluster Vestjylland. 

Jakobsen & Blindkilde A/S – en del af NCC og EnviDan A/S har deltaget i udbygninger af renseanlægget siden 2006. 

 

Stort fokus på sikkerhed og samarbejde
Om udvidelsen udtaler driftsleder i Arla Foods, Alan Rasmussen:

Udvidelsen af Arlas Fællesrenseanlæg 2021-2022 er i fuld gang med stort fokus på flere områder. Vi har som altid fuldt fokus på sikkerhed og samarbejde. Ved denne udvidelse har vi taget sikkerhed og samarbejde til et højere punkt. Vi har indført sikkerhedsvideo og introduktion til alle, der deltager i projektet. Vi har selvfølgelig fortsat høje krav til diverse certifikater- APV, varmt arbejde, instruktioner og vi detailplanlægger opgaver med høj sikkerhedsrisiko. Vi har øget sikkerhedsskiltning, og gjort skiltning mere grafisk indbydende, så de derved lettere bliver set. Der deltager altid driftsfolk på bygge- og sikkerhedsmøderne, så vi sikrer, at installationer, huse og maskiner bliver udført mest optimalt, også ud fra et driftsmæssigt synspunkt. Det har givet en del ændringer, men hver gang til det bedre. Alt i alt godt samarbejde hele vejen rundt.”

Billede 1: Oversigt over det udbyggede anlæg

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06