False

Plastfri Roskilde Fjord

EnviDan er med i et nyt og spændende udviklingsprojekt, som skal være med til at undersøge og reducere plastforurening i Danmark. Projektet er navngivet ’Et hav af muligheder’, og har fået en fælles bevilling på 8,9 millioner kroner fra VELUX FONDEN OG VILLUM FONDEN. EnviDan er partner i ét af fire delprojekter, der har til formål at mindske plastforureningen af Roskilde Fjord-området, som har status af nationalpark, Skjoldungernes Land. Projektet ’Et hav af muligheder’ gennemføres i perioden 2016-2018.

Projektet ledes af den danske non-profit NGO Plastic Change, der varetager miljøets interesse, når det gælder bekæmpelse af plastikforurening.  Ideen bag ’Et hav af muligheder’, er at der gennem utraditionelle partnerskaber, nye og grønne forretningsmodeller, grøn teknologiudvikling, adfærdspåvirkning samt formidlingsaktiviteter frembringes resultater og løsninger, der vil ændre på den uholdbare situation med at plastaffald i dag ender i havet.

Delprojektet EnviDan skal være med til at eksekvere, kaldes ’Plastfri Roskilde Fjord’. Formålet med delprojektet er, at identificere væsentlige kilder til plastikforurening af fjorden samt at anbefale strategier og tiltag der skal sikre at fjorden i fremtiden ikke forurenes yderligere med plastik.

Helt konkret kortlægges fjorden systematisk for indhold af plastik i alle de økologiske matricer; vandsøjlen, fjordbunden, organismerne osv., hvorefter det analyseres om der foregår transport af plastik i fødekæden i det lokale økosystem.

Der er fokus på, at lokale aktører i Roskilde, herunder fiskere, sejlere, kommunen m.fl. involveres i denne proces, da lokal forankring er en forudsætning for reelle forandringer.

En af kilderne til mikroplastik kan være spildevand og på Bjergmarken Renseanlæg testes funktionen af membranteknologi i forhold til yderligere rensning af mikroplastik i spildevandet. Indholdet af mikroplastik i spildevandsslammet kortlægges ligeledes. EnviDan, Alfa Laval og Grundfos står for den spildevandstekniske del og test af membranteknologier.

Der vil ydermere være fokus på fjordens unge brugere, skole- og gymnasieelever, som involveres i udvikling af et tværfagligt undervisningsmateriale omkring plastikforurening af vores farvande. Dette bidrager ligeledes til at styrke det lokale engagement.

Udover EnviDan er Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Alfa Laval, Grundfos og Gyldendal samt en række lokale aktører ved fjorden også partnere i delprojektet.

 

Jeanette Agertved

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78


Projekter