False

Afstrømning fra grønne områder

ErhvervsPhD

Der er en stigende interesse for overfladeafstrømning af regnvand fra grønne urbane områder. Som regel skyldes afstrømning fra disse områder, at den underliggende jords infiltrationskapacitet ikke kan modsvare regnintensiteten. Når regnvandet ikke kan infiltrere, akkumulerer det på overfladen og afstrømmer til omkringliggende lavpunkter i området. I særligt våde perioder kan der endda, i visse områder, være risiko for, at jordens magasineringskapacitet er helt opbrugt, hvorfor alt regnvand vil afstrømme på overfladen.

ErhvervsPhD Kristoffer Nielsen forsøger, i et fælles forskningsprojekt mellem EnviDan, Aalborg Universitet og Aarhus Vand, at kortlægge, hvordan vi kan blive bedre til at estimere de afstrømmende vandmængder fra grønne områder. Projektet vil i sidste ende bidrage til at forbedre vores hydrauliske modeller.

I projektet arbejdes der blandt andet med fysiske regnsimulatorer, som skal 

danne en empirisk vidensdatabase over, hvad der er afgørende for, at overfladeafstrømning fra grønne områder sker.

Med regnsimulatoren kan vi på stedet simulere både historiske og syntetiske regnhændelser og således udføre en risiko- og sensitivitetsanalyse for den lokale jord. Således finder vi ud af, hvad der forårsager den lokale overfladeafstrømning.

Projektet inkluderer endvidere en stor-skala målestation i Lystrup, hvor vi undersøger, hvordan afstrømningen egentlig foregår i et virkeligt case-studie. Området, hvorfra der opsamles overfladeafstrømmende regnvand, er 4.300 m2 stort og har allerede givet flere interessante målinger.

På sigt vil den empiriske viden kunne give os en GIS-risikokortlægning af risikoen for overfladeafstrømning fra grønne områder på by-niveau, og dermed et forbedret vurderingsgrundlag i bestræbelserne på at opnå en optimal skybrudssikring.

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO
 

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72