False

Aarhus ReWater - verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg

Anlægget, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet.

I 2028 skal Aarhus ReWater, det nye ressource- og renseanlæg afløse Marselisborg, Åby og Viby Renseanlæg. De tre renseanlæg har om få år for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune. 

I forbindelse med det nye, store anlæg, skal der laves en ø ud fra havnen i området omkring det nuværende Marselisborg Renseanlæg. Det betyder, at der pt. er ti meter vand der, hvor anlægget skal bygges.

Anlægget - Aarhus ReWater - bliver verdens mest bæredygtige og innovative renseanlæg, der udover at rense spildevand kommer til at producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevandet i et omfang, der ikke er set andre steder, og som vil være til stor gavn for miljøet, borgerne og samfundet. Det er ressourcer som eksempelvis næringsstoffer, proteiner, fødevarer, kemikalier og grundsubstanser til sundhedsindustrien.

Flagskib for cirkulær økonomi
Projektet bliver et flagskib for den cirkulære økonomi i Aarhus Vand og skal bane vejen for, at vandselskabet er energi- og CO2-neutral i 2030. Denne store ambition er Envidan sammen med underrådgiverne KWR Water Research Institute, DHI og Royal HaskoningDHV Nederland B.V i gang med at realisere.

Det glæder Morten Fjerbæk, CEO i Envidan, som siger: ”Vi er selvfølgelig enormt stolte over, at vi sammen med vores hollandske underrådgivere er udpeget som Aarhus Vands procesrådgiver på denne opgave. Vores 

medarbejdere drives af faglighed og personlig udvikling, og det at vi de næste mange år bliver en central del af det største og mest innovative renseanlægsprojekt i nyere dansk historie, giver Envidan en enestående mulighed for at tilbyde medarbejderne netop det.”

Envidan står for designet af det samlede procesanlæg
Opgaven som procesrådgiver blev udbudt i et innovationspartnerskab, og valget skete på baggrund af et forudgående seks måneders innovationsforløb med Aarhus Vand. Direktør for forretningsudvikling i Aarhus Vand, Claus Møller Pedersen, siger om opgaven: ”Envidan skal som procesrådgiver bistå Aarhus Vand med designet af det samlede procesanlæg for Aarhus ReWater - fra de indledende valg af teknologier og ressourcer til udnyttelse til det endelige design. Det er meget komplekst, men Envidan er nogle af de fremmeste inden for netop ressourceudnyttelse på renseanlæg, og sammen med de to underrådgivere har vi nu et meget stærkt team, som jeg er sikker på, kan løse opgaven.”

Efter udbudsproces har Aarhus ReWater valgt Henning Larsen til arkitektrådgivning og Aarsleff er totalentreprenør.

Opførelsen af Aarhus ReWater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift. Anlægget forventes herefter løbende at blive udvidet indtil 2050, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 600.000 personers udledning af spildevand.

Claus  Kobberø

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Claus Kobberø

+45 27 15 37 90