False

Nye - en ny by i Aarhus

I den nordlige del af Aarhus er en helt ny by ”NYE” på vej til at blive en realitet. Byen, der på sigt skal huse 15-20.000,- indbyggere, skal forsynes med rent drikkevand og afledning af spildevand – både i starten, hvor der er bygget få huske, og om en årrække, når hele byen er etableret og beboet. Spildevandet skal transporteres til Egå Renseanlæg i et ledningsanlæg, der på det sidste lange transportstykke frem til renseanlægget er stor og dyr at etablere.

Udbygningstakten gør, at Aarhus Vand kan vælge flere strategier for at efterleve sin forsyningspligt gennem hele udbygningen af byen. Forenklet fortalt, er der flere alternative løsninger, der hver har forskellige økonomiske konsekvenser, forskellige robusthedsniveauer for ændringer i udbygningstakten og forskellige (og mere bløde) fordele og ulemper.

Aarhus Vand har sammen med EnviDan sammenholdt disse alternative løsninger, så konsekvenserne for forsyningens interesser – herunder økonomiske – er sammenlignelige på tværs af alternativerne. Denne sammenligning har været beslutningsgrundlag for valg af strategien for forsyning af Nye i både udbygningsfasen og for den færdige by med spildevandsledninger.

I projektet er forsyningens interesser i forskellige investeringsstrategier for et konkret projekt sammenlignet, og sammenligningen er brug til at beslutte hvilken strategi, der bedst tilgodeser forsyningens samlede interesser. Dét er Asset Management på et operationelt niveau, der i praksis gør en reel forskel.

Mads  Uggerby

Kontakt mig for mere info

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Relateret indhold


Projekter