False

Ny supplerende trykledning

EnviDan har bistået BlueKolding med bygherrerådgivning ifm. anlæg af ny supplerende trykledning fra Forrenseanlægget i Kolding til Centralrenseanlægget i Agtrup. Fremover vil den samlede pumpekapacitet udgøre hele 2.100 l/s fordelt på i alt 3 trykledninger.

EnviDan har ifm. bygherrerådgivningen været med til at fastlægge de overordnede løsninger for opgaven, udført hydrauliske modelberegninger, gennemført udbud, forhandlinger og kontrahering og bistår i projekteringsfasen med opfølgning overfor totalentreprenøren TC Anlæg A/S.

Der etableres 6,5 km Ø630 dobbeltledning og 14.000 m³ bassinvolumen ifm. projektet. Den øgede pumpekapacitet fra Forrenseanlægget medfører forbedret badevandskvalitet i Kolding Fjord som følge af reducerede overløb til Kolding Å.

Læs eventuelt mere om projektet på BlueKoldings hjemmeside HER!

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06