False

NY BYDEL I INDUSTRIOMRÅDE I MALMØ

Formålet er at omdanne 66 hektar industrigrund og det tidligere jernbaneområde til en tæt ny bydel.


Malmø Kommune har udviklet en dybdegående oversigtsplan for det sydlige Kirseberg og Östervärn tæt ved det centrale Malmø. I området er der planlagt kombinerede bolig- og kontorområder, der kan udnytte den eksisterende Östervärn-banegård, som skal renoveres.

I alt kommer Kirsebergstaden, som området kommer til at hedde, til at indeholde omkring 4.500 boliger, 3.500 arbejdspladser og kommunale tilbud som folkeskoler. Kloaksystemet er i dag samlet, men når området nu omdannes, mangler der kapacitet i det eksisterende net og derfor ønsker man at udbygge med separatkloakering.


EnviDans rolle

Af VA Syd har EnviDan fået til opgave at udarbejde en implementeringsbeskrivelse. Det betyder, at det skal afklares hvilke undersøgelser, der skal udføres for at kunne forsyne området med vand samt forslag til etapeopdeling for fremtidige investeringer.

Sideløbende arbejdes der på at få udarbejdet detaljeplaner for området samtidig med, at fornyelse og kapacitetsforstærkninger er planlagt pga. anden udvikling og behov i et voksende Malmø.

Før

Efter

Magnus Brom

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Magnus Brom

+46 738 04 48 65