False

NATURLIG HYDROLOGI: GENOPRETNING AF KOLLUND SKOV

Naturforbedrende tiltag og hydrologiske konsekvensberegninger

 

Den Danske Naturfond erhvervede i 2017 den 130 hektar store Kollund Skov, som ligger ned til Flensborg Fjord. EnviDan er valgt som rådgiver på projektet, hvis primære formål er at bevare den gamle løvskov og øge biodiversiteten i skoven. Samtidig har Den Danske Naturfond ønsket at genskabe en mere naturlig hydrologi i skoven. 

Kollund Skov danner hjem for særlige arter

Kollund Skov er speciel, fordi der altid har været skov i området, og fordi skoven ligger nær ved nordgrænsen for mange europæiske arter, som ikke tåler alt for hårde vintre. Der findes f.eks. naturlige forekomster af avnbøg. 

 

Skoven huser også andre specielle arter som kæmpestar, bjergsalamander og sortspætte. Alle arter som ikke tåler kulden længere mod nord.

EnviDan har udarbejdet naturforbedrende tiltag samt gennemført hydrologiske konsekvensberegninger.

Der arbejdes med to delområder i skoven, hvor de drænende elementer sløjfes, og hvor det øvre grundvandsspejl hæves, så der dannes en række småsøer og derigennem en langt mere dynamisk og varieret natur. Arbejdet har resulteret i en afrapportering, der danner grundlaget for selve realiseringen af projektet.

Kasper Abildtrup  Rasmussen

Kontakt mig

for mere info

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75