False

Nyt bionaturgasanlæg ved Korskro

Danmarks smukkeste og verdens største biogasanlæg

Biogasanlægget Nature Energy Korskro blev sat i drift i august 2019 og er til dato verdens største biogasanlæg. 

I projekteringsfasen deltog anlægget i RealDania og Naturstyrelsens projekt ”Biogasanlæg – arkitektur og landskab”, der havde til formål at vise, hvordan biogasanlæg, arkitektur og landskab kan tænkes sammen. Resultatet af dette blev for Nature Energy Korskros vedkommende så vellykket, at anlægget i flere sammenhænge er blevet betegnet som "Danmarks smukkeste biogasanlæg".

Placeringen af Nature Energy Korskro i Sydvestjylland gør, at anlægget er placeret i en af de mest husdyrintensive egne af landet. Det skaber et stabilt leverandørgrundlag og de bedste betingelser for en god og bæredygtig gasproduktion på verdens største biogasanlæg.

EnviDan har været med fra idé til virkelighed

Som bygherrerådgiver har EnviDan bidraget til idégrundlaget og har samtidig været med til at gøre idé til virkelighed, efter rammerne for projektet var sat. EnviDan har således lavet forprojektet og stået for udarbejdelse af de VVM-redegørelser og miljøgodkendelser, som danner grundlag for det egentlige projekteringsarbejde. 

 

Vi har desuden udarbejdet en business case for opførelsen af anlægget som beslutningsgrundlag for ejerkredsen, samt udarbejdet udbudsmateriale og varetaget indhentning af tilbud fra leverandører.

På Nature Energy Korskro behandles ca. 710.000 ton biomasse pr. år, der udrådnes til biogas i anlæggets 7 reaktortanke på hver ca. 9.500 m³. Biogassen opgraderes til naturgaskvalitet og afsættes til naturgasnettet.

Produktion af rent CO2  

Som det eneste biogasanlæg i Danmark, sker der desuden en rensning af den del af biogassen, der bliver sorteret fra i opgraderingsanlægget. Hvor denne ”affalds-gas” på andre anlæg ledes ud i atmosfæren bliver den på Nature Energy Korskro behandlet i et særligt procesanlæg, hvorfra der produceres rent CO2

CO2 anvendes til mange forskellige industrielle formål, blandt andet til produktion af øl og sodavand. CO2-anlægget på Nature Energy Korskro er etableret og drevet af firmaet Strandmøllen A/S, og det har en sådan størrelse, at det kan levere ca. 1/3 af det danske forbrug af industrielt CO2.

 

Fakta

Navn: Nature Energy Korskro
Ejer: Nature Energy
Vigtige årstal: Idriftsættelse august 2019
Reaktorvolumen: 65.000 m3
Biomasse: 710.000 ton om året fra ca. 100 lokale landmænd
Nm3 biogas: 22 mio. der opgraderes til
Nm3 bionaturgas: 14 mio


Her kan du se en del af byggefasen af verdens største biogasanlæg

Få en virtuel rundvisning på det nye anlæg

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG FOR
MERE INFO OM
PROJEKTERING OG
BYGGEPROCESSEN

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07


Projekter