Nyt bionaturgasanlæg ved Korskro

Danmarks smukkeste biogasanlæg

Danmarks smukkeste biogasanlæg kommer til at ligge ved Korskro nær Esbjerg. Anlægget har nemlig været udvalgt til at deltage i RealDania og Naturstyrelsens projekt ”Biogasanlæg – arkitektur og landskab”. 

Projektet skal vise, hvordan biogasanlæg, arkitektur og landskab kan tænkes sammen, så der ved anlæggets opførelse lægges vægt på udseende og harmoni med landskabet. EnviDan har for Nature Energy Korskro forestået forprojektering, og har samtidigt også koordineret arkitektmedvirken omkring anlægget. 

Nature Energy Korskro er et datterselskab til Nature Energy og er fælleseje mellem Sydvestjysk Biogas Amba og Nature Energy.

Placeringen af Nature Energy Korskro i Sydvestjylland gør, at anlægget er placeret i en af de mest husdyrintensive egne af landet. 

Det skaber et stabilt leverandørgrundlag og de bedste betingelser for en god og bæredygtig bionaturgasproduktion.

Som bygherrerådgiver er det EnviDan's opgave at bidrage til idégrundlaget, og samtidig være med til at gøre idé til virkelighed, når rammerne for projektet er sat. Derfor har vi lavet forprojektet til Nature Energy Korskro, og har endvidere stået for udarbejdelse af VVM-redegørelser og miljøgodkendelser, som danner grundlag for det egentlige projekteringsarbejde. Endelig har vi lavet et budget og en business case på opførelsen af Nature Energy Korskro, som beslutningsgrundlag for anlæggets ejerkreds.

Etablering af anlægget er i fuld gang og som hovedrådgiver har EnviDan stået for det samlede udbud og udfører tilsyn med projektet.

Her kan du se en del af byggefasen af verdens største biogasanlæg

Få en virtuel rundvisning på det nye anlæg

Kim  Paamand

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kim Paamand

+45 21 71 52 16