False

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen disponerer over et antal grundvandsmodeller, der tilsammen dækker en stor del af Danmark. Grundvandsmodellerne anvendes bl.a. til fastlæggelse af indvindingsoplande, så den pågældende kommune kan indgå aftaler med berørte lodsejere angående beskyttelse af grundvands-ressourcen.

Grundvandsmodellerne er efterhånden flere år gamle og for at sikre en tidssvarende beskyttelse af grundvandet, er det nødvendigt med en opdatering af modellerne samt de tilhørende modeldata. 

Indvindingsoplandene skal samtidig genberegnes, da flere indvindingstilladelser er ændret, og flere vandboringer enten er kommet til eller sløjfet. 

EnviDan rådgiver Miljøstyrelsen på projekter, der omhandler genberegning af indvindingsoplande eller fastlæggelse af indvindingstilladelser.  Vi bringer vores geologiske og grundvandsfaglige viden i spil til at validere modelresultater fra grundvandsmodellerne og benytter de nyeste softwareløsninger, hvor tekniske og statistiske modelværktøjer anvendes til at løse opgaven.

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO