False

Mariagerfjord Renseanlæg tredobler kapacitet

EnviDan har i konsortium med Jakobsen & Blindkilde A/S idriftsat udbygningen af Mariagerfjord Renseanlæg. Anlægget er udbygget i totalentreprise med stofmæssig kapacitet fra 75.000 til 225.000 PE svarende til spildevand fra 225.000 personer.

Anlægget renser som forventet med meget fine resultater – og som sidegevinst er klaringsfunktion væsentligt forbedret, fordi procesafsnittet er omlagt til det såkaldte ”Step Feed”-system. Det nye renseanlæg har et innovativt design med fokus på bæredygtighed, reduktion af CO2-udledningen og et sikkert arbejdsmiljø for anlæggets medarbejdere. Fra en tilfreds direktør i Mariagerfjord Vand, Søren Erikstrup lyder:

Mariagerfjord Renseanlæg er udbygget procesmæssigt fra 75.000 PE til 225.000 PE i 2020-2021 af konsortiet EnviDan/Jakobsen & Blindkilde i totalentreprise, som de også gjorde i 2012-2014 ved etableringen af anlægget. Endnu en gang har det været en fornøjelse, efter en tæt og udviklende anlægsproces, at stå med et funktions- og kvalitetsprodukt helt i top samt en projektøkonomi der har holdt det aftalte.

Udbygningen af Mariagerfjord Renseanlæg sker i fællesskab mellem forsyningerne Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord. Udbygningen omfatter bl.a. primærtank med roterende overdækning og luftrensning samt nyt procesafsnit med Step Feed. 

Primærslam udtages opkoncentreret til 5 % TS alene ved gravemetri af slam i midtergruben. Det betyder bekvem direkte indpumpning på rådnetanke, og på den måde undgås mekanisk behandling af primærslammet. 

Slamkoncentration er så godt som halveret
Procesafsnittet er udvidet til dobbeltvolumen og omlagt til Step Feed-systemet i tre trin. De tre trin er seriekoblede og spildevandet fordeles til alle tre trin, mens returslam alene tilføres første trin. Herved opnås gradvis aftagende slamkoncentration i tanke, hvorved slamoverfladebelastningen på det efterfølgende klaringstrin reduceres ift. traditionelle aktive slamanlæg.

Konkret på Mariagerfjord Renseanlæg reduceres slamkoncentrationen fra 5,7 kg/m³ i første trin til kun 4 kg/m³ i tredje og sidste trin. 

Figur 1: Step Feed i tre trin på Mariagerfjord Renseanlæg

Vi ser generelt stor mulighed for optimering af både proces- og klaringstrin på mange andre eksisterende renseanlæg med Step Feed-metoden.

Superoptimering af kulstof i primærtank
Udtag af kulstof i primærtank kan superoptimeres, da der ved evt. kulstofmangel i processen kan tilføres kulstof i form af primærslam individuelt til de tre Step Feed-trin. Hermed sikres mulighed for maksimalt udtag af kulstof til fordel for energibalancen på renseanlægget.

Ses vi på STF Årsmøde 2022?
Vi er at finde på STF Årsmøde 2022, hvis du vil vide mere om Mariagerfjord Renseanlæg. Hvis du ikke kan vente så længe, så tag fat i entreprisechef, Jens Albrechtsen på nedenstående kontaktinformation.

Jakobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S ønsker Mariagerfjord Vand tillykke med det udbyggede anlæg og takker for et godt og konstruktivt samarbejde om udførelsen af opgaven.

Billede 1: Oversigt over det udbyggede anlæg

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06