False

udviklingsprojekt - KOD håndbog

Projektet opstod, fordi der var et reelt behov for retningslinjer, der belyser håndteringen af KOD på renseanlæg med rådnetanke. 

Håndbogen er et redskab der skal nedbryde den vidensbarriere, der i dag er på området, og facilitere implementeringen af ressourcestrategien på de danske renseanlæg. Ressourcestrategien har et overordnet mål om 50% genanvendelse i 2022 af 7 udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet.
Den organiske del udgør en ganske stor del af den totale mængde (40-45%). Målet om 50% genanvendelse vil derfor kunne nås, hvis også den organiske fraktion genanvendes.

Håndbogen indeholder beskrivelser af alle tekniske løsninger, eksempelberegninger samt en business case med udgangspunkt i Slagelse 

 

Renseanlæg. Derudover beskriver håndbogen alle lovgivningsmæssige udfordringer, hvilket hidtil har været yderst efterspurgt af de danske forsyningsselskaber.

EnviDan har bidraget med specifikke forslag, der sikrer en succesfuld overførsel af teknologi fra biogasbranchen til de renseanlæg, der har rådnetanke.

Idet EnviDan har eksperter inden for såvel spildevand som biogas, kan vi bidrage med en konkret vurdering af de tekniske løsninger, set fra flere sider. 

Se KOD-håndbogen her. 

 

Jacob Kragh  Andersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jacob Kragh Andersen

+45 42 12 54 79


Projekter