False

Kreativ klimasikring i Låsby

En af samfundets fremtidige udfordringer bliver at håndtere ekstremregn, som kan give problemer med oversvømmelser, til gene for kommunens borgere. 

I Skanderborg Kommune er Låsby blevet valgt som foregangsby til at gå forrest i bestræbelserne på at danne nye rekreative arealer i bybilledet, som anvender de øgede mængder regnvand til at skabe nye grønne og rekreative områder, og samtidig forbedre kloakforholdene.

For at skabe forståelse for projektet har Skanderborg Forsyningsvirksomhed valgt at fokusere målrettet på kommunikationen med borgerne i Låsby. Med nye  og alternative kommunikationsmetoder skal de nye løsninger i Låsby gøres til hele byens projekt, samtidig med at kravene til klimasikring overholdes. Nedenstående film er en del af 

Skanderborg Forsyningvirksomheds kommunikation til borgerne, som skal inddrage dem i udviklingen af et samlet idèkatalog. Tanken er at opbakningen til de nye og nødvendige løsninger vil være større, hvis de grønne områder kan give plads til leg, idræt, samvær og kultur på en ny måde.

EnviDan er projektrådgiver på klimasikringsprojektet i Låsby, som omfatter håndtering af alt overfladevand i både nye og eksisterende områder, samt vandløb, der i dag afledes gennem kloaksystemet. Hele processen tilrettelægges med interessentanalyser, kommunikationsplaner samt borgerinddragelse. 

Camilla Rosenkrantz  Schrold

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Camilla Rosenkrantz Schrold

+45 27 15 37 24


Projekter