False

Langelinie

Klimatilpasning af afløbssystemet i Odense C

I et stort partneringprojekt har VandCenter Syd, sammen med EnviDan og Aarsleff, udbygget afløbssystemet i et af Odenses mest mondæne kvarterer. Projektet var et stort og omfattende afløbsprojekt med alt hvad det indebærer, men derudover valgte man at udvide projektet med etablering af vejbede, som skal minimere afledningen af vejvand til kloakken. Det skyldtes dels det konkrete hensyn til klimatilpasning og dels et ønske om at afprøve vejbede som klimatilpasningsløsning og høste erfaring med den særlige administrative proces, som sådanne løsninger kræver af både Forsyningsselskabet og Kommunen. Der er anlagt mere end 30 vejbede på strækningen.

Der er i tæt samarbejde med vejmyndighed gennemført en trafiksikkerhedsrevision samt fastlæggelse af driftsaftaler
mellem Vandcenter Syd og Odense Kommune.


Vejbede med flere funktioner
Udover at opfange og nedsive vejvandet fungerer vejbedene som hensigtsmæssige trafikchikaner, der fordringsløst bidrager til overholdelse af den nye hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Vejbedene er desuden beplantet med varierende stauder, som giver alsidige stemninger på forskellige årstider, men også på forskellige steder langs vejstrækningen.

Kanterne er lavet med granitsten i stedet for det klassiske beton, ligesom bedene flere steder er integreret i fortovsarealet. Alt i alt er vejbedsprojektet en stor succes, der har bidraget til at højne vejens æstetiske såvel som gaderumskvalitet til glæde for både beboere og trafikanter.


Innovative vejbede
Vejbedene på Langelinje rummer desuden en række innovative tekniske tiltag. Bl.a. er der i hvert vejbed placeret en vandrende i cortenstål, som sikrer at vejvandet fordeles jævnt i vejbedet, og dermed at filterjorden i anlægget udnyttes bedst muligt med den bedst mulige vandkvalitet til følge. Pga. dårlige nedsivningsforhold i området er flere af vejbedene forsynet med nytænkende overløbsløsninger, der tillader, at de underliggende faskiner kan løbe over til ledningsgraven under vejen – et billigt og effektivt alternativ til anlæggelse af flere regnvandskassetter eller permeable bærelag. Vejbedene og overløbene dokumenteres hydraulisk, så bedenes betydning for den årlige vandbalance bliver kendt.

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00

Referenceblade


Projekter