False

Udviklingsprojekt

Ice Pigging

 

Ice Pigging er en ny metode, hvor slush-ice erstatter den traditionelle skylleproces og rensegris. 
​Den umiddelbare miljømæssige gevinst er en bedre drikkevandskvalitet. Efter rensning falder vandets indhold af jern og mangan samt stoffer som for eksempel arsen, der binder sig til disse. Metoden sikrer også en ressourcemæssig besparelse af drikkevand. Den traditionelle skyllemetode kræver længere behandlingstid og dermed medfører et større vandspild end Ice Pigging. Rene rør medfører energibesparelser.
 
Rensning mindsker tryktabet både ved at fjerne tilklogninger samt ved at reducere rørvæggenes ruhedsfaktor. Selv små forbedringer i tryktabet er vigtige, da drift af vandledninger er kontinuerlig.
 
Projektet er støttet af MUDP. 

 

De forsyninger, der har været så uheldig at blive ramt af en kraftig bakterieforurening kender til den efterfølgende langvarige proces med desinfektion og skylning af rør. Der ligger en potentiale for, at Ice Pigging kan afkorte denne proces, hvormed der spares på vand samt desinfektionskemikalier som f.eks. klor. Endelig skal det bemærkes, at isen er harmløs i miljømæssig og toksikologisk henseende.

I projektet deltager, udover EnviDan, Aarhus Vand, TREFOR og Via University College. EnviDan er projektleder. 

Gudmundur  Andresson

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Gudmundur Andresson

+45 26 77 47 33


Projekter