False

Holsted Renseanlæg

Udbygning

Der er gang i den lille jyske by Holsted, hvor et nyt stort slagteri snart kommer til byen. Danish Crown bygger et spritnyt kreaturslagteri i Holsted. Det skaffer nye arbejdspladser til området, men betyder også at presset på Holsteds eksisterende renseanlæg bliver så stort, at der er behov for en udbygning.

EnviDan A/S er valgt af Vejen Forsyning som projektrådgiver på projektet og står for alt fra udarbejdelse af detailprojekt til udbud og tilsyn med den samlede udbygning.

Når udvidelsen står klar, kan renseanlægget i Holsted håndtere 27.000PE og har samtidig et nyt stort slamlager på 40x20m, som er i stand til at opbevare det afvandede slam, til det skal køres på landbrugsjord.

I forbindelse med byggeriet af den nye procestank, som er 34m i diameter, og det nye slamlager, er det nødvendigt at flytte intet mindre end 30.000 m3 jord, så tanken kommer til at ligge i niveau med de eksisterende tanke. Desuden gør terrænet, at tanken skal bygges delvist ind i en skrænt, så der er nok at gøre for FrisesDahl A/S som er entreprenør på bygge- og anlægsarbejderne.

Holsted Renseanlæg får også en ny slamafvandings- og blæserbygning, hvor slammet skal afvandes ved hjælp af dekantere, inden det pumpes til slamlageret.

Tore  Krautwald

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Tore Krautwald

+45 20 42 32 20

Relateret indhold


Projekter