False

Fra land til vand

Ny udløbsledning beskytter fjorden

I forbindelse med opførelsen af det nye renseanlæg i Hadsund, skal alt det rensede spildevand fra området i fremtiden transporteres fra renseanlægget og ud i Kattegat. Dermed vil det rensede spildevand ikke længere løbe til den belastede Mariager Fjord.

Derfor anlægges en 16 km lang trykgravitationsledning, som starter ved det nye renseanlæg og ender 4 km ude i Kattegat. 

På land anlægges ledningen i næsten lige linje, men under hensyntagen til naturen og den eksisterende bebyggelse. I løbet af de 12 km, som ledningen

løber på land, skal vandet flere gange ”op ad bakke”, og ledningen er derfor en trykgravitationsledning, som kan håndtere et kuperet terræn, og sikre en konstant fremførsel af det rensede spildevand.

På stranden og ude i havet graves en rende til nedlægning af ledningen, så den ikke kommer til at genere de mange sommerhusgæster i området.
Fra luften ses det tydeligt, at den nye ledning rækker langt ud i havet. Dermed sikres det, at badevandskvaliteten på stranden omkring Als ikke bliver belastet af det udledte rensede spildevand.

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Ole Munk Nielsen

+45 27 15 37 77