False

Mod nye tider – et af Danmarks største renoveringsprojekter indenfor spildevand

EnviDan har for Guldborgsund Forsyning været byggerådgiver på et af Danmarks største renoveringsprojekter indenfor spildevand kaldet ’Mod nye tider’, som har en samlet anlægssum på mere end 300 mio. kr.

 

Det store renoveringsprojekt har til formål at fremtidssikre fire nedslidte renseanlæg og omfatter totalrenovering af anlæggene i Marielyst, Gedser, Stubbekøbing og Nykøbing Falster. Heraf er de tre første opført og i fuld funktion – alt sammen indenfor ’Mod nye tiders’ overordnede rammer for tid, økonomi og kvalitet. EnviDan har været med fra projektets tidlige begyndelse i 2017 og både bygherre og entreprenør har været tilfredse med det unikke samarbejde og de leverede produkter. 

Administrerende direktør for Guldborgsund Forsyning, Niels Rasmussen udtaler:

”Vi er rigtig glade og tilfredse med samarbejdet med EnviDan. Vi har gennem årene oparbejdet et unikt og tæt samarbejde og har nydt godt af at kunne læne os op ad erfarne rådgivere indenfor spildevandsbranchen.”

Et tæt og forrygende samarbejde

De nye renseanlæg er født ud af et unikt samarbejde mellem EnviDan og Guldborgsund Forsyning og den samarbejdsånd har spredt sig ud i resten af projektrelationerne og har bl.a. smittet af på samarbejdet med entreprenører og underleverandører.

Som Mette Vikkelsø, projektleder i Guldborgsund Forsyning siger:

”Efter fem års tæt samarbejde er vi kommet til at se EnviDans medarbejdere mere eller mindre som kolleger og det gode samarbejde har smittet af på projektets øvrige deltagere.”

Projektet omfatter udarbejdelse af masterplaner for fire renseanlæg gennem involvering af Guldborgsund Forsynings ledelse og drift. Gennem en række workshops sikrede vi forankring af det endelige produkt i hele organisationen. Med udgangspunkt i de fire masterplaner blev der udarbejdet særskilte hovedprojekter for de enkelte renseanlæg. 

 

Robuste anlæg

Guldborgsund Forsyning har fået tre (snart fire) robuste anlæg, som har fokus på kendte, velafprøvede teknologier og komponenter. Det har skabt driftsstabile anlæg, som kræver mindre vedligehold. De nye anlæg er automatiserede og styres fra centralt hold i Nykøbing eller fra medarbejdernes hjemmekontorer. Det betyder, at anlæggene er stort set ubemandede. 

For at skabe synergi i processen er renoveringerne udført parallelt, og de nye renseanlæg er bygget så ens som muligt, selvom processerne er lidt forskellige. Fælles for de fire renseanlæg er bl.a. de nye Multibygninger, som samler og rummer det tekniske udstyr og maskiner til mange af renseanlæggets processer. 

Med fra start til aflevering

EnviDan har været (og er) med hele vejen fra idéoplæg til udførelse, fagtilsyn og byggeledelse. Vi har varetaget detailprojektering, myndighedsbehandling, udbud, kontrahering, test og indkøring samt aflevering af de fire renseanlæg samt afskærende ledninger fra hhv. Gedesby og Gedser Havn til Gedser Renseanlæg. 

EnviDan har også stået for procesdesignet samt styrings- og funktionsbeskrivelserne på alle anlæggene og har ansvaret for indkøring og procesoptimering af anlæggene. 

Hovedentreprenør på Marielyst Renseanlæg er MSE Entreprise A/S, mens det på Gedser og Stubbekøbing Renseanlæg er Troels Jørgensen – begge lokale entreprenører. Arkitekt på Mod nye tider-projektet er Arkikon.

Vi glæder os til at aflevere Nykøbing Falster Renseanlæg, som i sommeren 2022 skal sætte kronen på værket. Her er det Munck Havne & Anlæg A/S, der er entreprenør.

Nedenstående video er produceret af Guldborgsund Forsyning.

KONKRET FOR ANLÆGGENE

Nykøbing Falster Renseanlæg ombygges fra to-trins til et-trins anlæg omfattende udvidelse, fornyelse eller ombygning af hovedparten af anlæggets eksisterende anlægsdele. Konkret omfatter arbejdet på Nykøbing Falster Renseanlæg indløbspumpestation, forbehandlingsanlæg, sand- og fedtfang, slambehandlingsanlæg, to efterklaringstanke, returslampumpestation og tre sparebassiner. Projektet indeholder ligeledes et komplet nyt ledningsnet med tilhørende brønde mv. Alle anlægsarbejder udføres mens det nuværende renseanlæg er i fuld drift.

I Gedser etableres et helt nyt renseanlæg som erstatning for to ældre anlæg i Gedser og Gedesby, samt nye trykledninger fra hhv. Gedesby og Gedser Havn. 

Arbejdet på Stubbekøbing og Marielyst Renseanlæg omfatter nyt indløb og forbehandling og totalrenovering af eksisterende proces- og efterklaringstanke. 

Johan  van der Plaat

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Johan van der Plaat

+45 27 15 37 19